Pagas

Käsipagas

Suurus:

SmartLynx Airlinesi lendudel lubatud ühe käsipagasiühiku suurus on 55 x 45 x 25 cm.

Kaal:

Käsipagasi maksimaalne kaal sõltub sihtriigist. Käsipagasi maksimaalse lubatud kaalu välja selgitamiseks võtke palun ühendust oma reisikorraldajaga.

Piirangud:

Turvakaalutlustel ei tohi käsipagas sisaldada järgmisi esemeid:

 • noad,
 • käärid,
 • korgitserid,
 • naelad,
 • tangid,
 • golfikepid või uisud.

Palume arvestada, et keelatud esemete loetelu võib sihtkohati erineda.

Käsipagas
Registreeritud pagas

Registreeritud pagas

Igal reisijal on võimalik registreerida kuni viis lisapagasiühikut, kuid see võib sihtriigiti erineda. Maksimaalse lubatud lisapagasiühikute arvu välja selgitamiseks võtke palun ühendust oma reisikorraldajaga.

Märge! Imikud võivad tasuta reisida ühe kuni 10 kg registreeritud pagasiga.

Kaal:

Maksimaalse registreeritud pagasi kaal sõltub sihtriigist. Imikuga reisimisel on üks kuni 10 kg registreeritud pagasi ühik tasuta. Lisapagasi maksimaalse lubatud kaalu välja selgitamiseks võtke palun ühendust oma reisikorraldajaga.

Erandid:
Eripagasile nagu spordiinventar, muusikainstrumendid, lemmikloomad ja ratastoolis reisijad, kehtivad erandid. Eripagasi puhul tuleb koht eelnevalt broneerida ning arvestada, et veotingimused sõltuvad sihtriigist.
LISAPAGASI

Spordivarustus

Spordivarustus loetakse eripagasiks, millele kehtivad teatud veotingimused ja piirangud. Reisi broneerimisel tuleb reisijal teavitada SmartLynx Airlinesi ja/või reisikorraldajat eripagasi ühikutest, et saaksime aegsasti planeerida lennuki pagasiruumi lisakoha. Pärast spordivarustuse registreerimist saadetakse reisijale kinnitus, et pagas on saanud kaasavõtuks loa ja sellele on lennukis broneeritud koht.

Lisateavet spordivarustuse kohta leiate siit.

Spordivarustus

Pagasi turvapiirangud

On esemeid, mida turvakaalutlustel lennuki salongi ei lubata. Alljärgnevad esemed tuleb panna registreeritud pagasisse või jätta koju:

 • tulirelvad: mis tahes esemed, mida on võimalik kasutada tulistamiseks (plahvatuse, rõhu või gaasi abil), sealhulgas stardi- ja õhupüstolid;
 • noad ja muud terariistad: käärid, žiletid, saablid, mõõgad, paberinoad, jahinoad, suveniirnoad, lahinguvarustus, erinevad tööriistad;
 • esemed, mida on võimalik kasutada löömiseks: kepid, sh pesapallikurikad, golfi- ja hokikepid, taskulambid (pikemad kui 30 cm);
 • mis tahes ained, mida on võimalik kasutada isiku kahjustamiseks, samuti kõik esemed, millega saab elektrišoki abil isikut kahjustada;
 • muud esemed, nt uisud, jäänaasklid, suusakepid, kudumisvardad, käerauad, kalastustarbed, mängurelvad/-granaadid või nende koopiad;    
 • kõik esemed, mida on võimalik kasutada surmava relva jäljendamiseks, nt pommi- või relvakujulised esemed või muud ohtlikuna näivad esemed;
 • pudelid ja anumad, millel on märgistus neis sisalduvate mürgiste, toksiliste või kergesti süttivate ainete kohta.

Lennukis on keelatud vedada järgmisi aineid ja esemeid:

Turvakaalutlustel ei tohi allpool loetletud aineid ja esemeid vedada ei käsi- ega registreeritud pagasis. Enne reisi kavandamist veenduge, et teie käsi- ega registreeritud pagas ei sisalda järgmisi aineid ja esemeid:

 • vedel-, suru-, tuleohtlikud või mürgised gaasid, nt matkapliidi butaanisisaldusega balloonid, sukeldujate hapniku- ja õhuballoonid, atsetüleen, vedel lämmastik, ammoonium, kloor;
 • tuleohtlikud vedelikud ja tahked ained nagu värvid, lahustid, bensiin, diisel, tselluloid, fosfor, kaltsiumkarbiid, naatrium;
 • lõhkeained, laskemoon, ilutulestik ja signaalraketid;
 • söövitavad ained nagu akuhape, väävelhape, naatriumhüdroksiid, elavhõbe;
 • oksüdeerivad ained nagu valgendid, keemilised hapnikugeneraatorid, ammooniumnitraatväetised, kaltsiumkloraat;
 • mürgid ja nakkusohtlikud ained nagu arseen, nikotiin, pestitsiidid, bakterid, viirused;
 • radioaktiivsed ained nagu tööstuses ja meditsiinis kasutatavad kiirgusallikad, nt koobalt-60 ja tseesium-131;
 • muud ohtlikud ained, nt asbest, kuiv jää, tugevad magnetid, kütust põletavad mootorid, keskkonnamürgid;

TähelepanuMõned ohtlikuks peetavad ained ja materjalid on lennuki salongis lubatud. Näiteks on lubatud taskus lennuki salongi kaasa võtta tikud või välgumihkel.

Pagasi käitlemine ja vastutus kahjude eest

SmartLynx Airlinesi pagasiteeninduse põhiülesanne on kaitsta pagasi sisu kahjustuste eest. Lennujaamas toimub pagasi kiire füüsiline käitlemine, mis võib aja jooksul kaasa tuua pagasi loomuliku kulumise.

Lennuettevõte ei vastuta registreeritud pagasile tekkinud väiksemate kahjustuste eest, v.a juhul, kui pagas on muutunud kasutuskõlbmatuks. Lennuettevõtte vastutus registreeritud pagasi kahjustamise eest on reguleeritud rahvusvaheliselt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. mai 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1049/2001, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta õnnetusjuhtumite puhul.

Pagasi käitlemine ja vastutus kahjude eest

Lennuettevõte ei vastuta järgmistel juhtudel:

 • pagasist väljaulatuvate osade eest nagu rattad, tugijalad ja käepidemed;
 • välimiste võtmete, lukkude, kinnitusnööride või turvavööde kadumine või purunemine;
 • kergesti purunevad (muusikariistad ja spordivahendid) või kergesti riknevad esemed;
 • lapsevankrid/kergkärud, turvatoolid, imiku hällid;
 • disainkäekotid;
 • väärisesemeid sisaldav pagas;
 • pärast registreerimisaja lõppemist vastu võetud pagas;
 • tootmisvead.

TähelepanuSmartLynx Airlines julgustab reisijaid ostma reisikindlustuse koos pagasikindlustusega, et kõik isiklikud asjad oleksid kindlustatud täies väärtuses.

Mida teha, kui pagas hilineb, on kahjustatud või kadunud?

Hilinenud pagas

Kui teie pagas hilineb, pöörduge viivitamatult lennujaama kaotatud ja leitud asjade osakonda ning teatage hilinenud pagasist. Suurem osa hilinenud kohvritest leitakse üles ja tagastatakse omanikule lühikese aja jooksul. Kui pagas on leitud, teavitab lennuettevõte reisijat, et korraldada pagasi kohaletoimetamine.

Kui pagas hilineb väljaspool koduriiki olles, pakume võimalust esmatarbekaupade soetamiseks (nt hügieenitarbed) ning tagastame sellele kulunud raha. Palume võtta arvesse, et raha tagastamine on võimalik vaid säilitatud ostutšekkide alusel.

Ostetud kauba eest tasutud raha tagasi saamiseks esitage palun kogutud ostutšekid siin. Raha tagastamise taotlus tuleb esitada 21 päeva jooksul alates pagasi kättesaamisest.

Kahjustatud pagas

Kui teie pagas on lennu ajal kahjustada saanud, tuleb viivitamatult pöörduda lennujaama kaotatud ja leitud asjade osakonda, et täita avaldus ilmnenud kahjustuste kohta. Kahjustatud pagasist tuleb lennuettevõtet teavitada 7 päeva jooksul pärast lendu alates lennule järgnevast päevast, kasutades kahjunõude vormi siin.

SmartLynx Airlinesi koostööpartnerid parandavad või vahetavad kahjustatud pagasi välja tasuta. Palume arvesse võtta, et kohvrit parandama minnes tuleb kaasa võtta lennujaamas täidetud avaldus.

Kaotatud pagas

Pagas loetakse kadunuks, kui seda ei ole leitud 21 päeva jooksul pärast toimunud lendu. Sellistel juhtudel palume saata kaotatud pagasi kohta avalduse, kasutades SmartLynx Airlinesi kahjunõude vormi siin.

Internetis lennule registreerumise abi

+371 67115114 / Tööpäevad 09:00-17:00
customerservice@smartlynx.aero
Mazrudas, Marupe municipality, LV-2167, Latvia

Teavitage meid

Aidake meil oma reisikogemust veelgi paremaks muuta. Palun jätke oma tagasiside.
TAGASISIDE

Nõue

Kui te ei ole reisiga täielikult rahul, saatke palun meile oma kahjunõue.
NÕUE