Pagas

Kaasavõetav pagas

Suurus:

SmartLynx Airlinesi lendudel on kaasavõetava pagasi maksimaalne suurus 55 x 45 x 25 cm.

Kaal:

Kaasavõetava pagasi maksimaalne kaal sõltub teie sihtkohast. ’Pagasiga seotud lisainfo saamiseks palume Teil pöörduda oma reisikorraldaja poole.

Piirangud:

Turvalisuse kaalutlustel ei tohi kaasavõetavasse pagasisse pakkida teravaid esemeid, nagu 

 • noad, 
 • käärid, 
 • korgitserid, 
 • nõelad, 
 • tangid, 
 • golfikepid või uisud.

Mõnedel suundadel võivad piirangud olla teistsugused.

Kaasavõetav pagas
Äraantav pagas

Äraantav pagas

Maksimaalne arv registreeritud pagasit on 1 reisija kohta.

Märge! Imikud võivad tasuta reisida ühe kuni 10 kg registreeritud pagasiga.

Kaal:

Äraantava pagasi maksimaalne kaal sõltub teie sihtkohast. ’Pagasiga seotud lisainfo saamiseks palume Teil pöörduda oma reisikorraldaja poole.

Erandid:

Erandeid tehakse ainult eripagasile, nagu spordivarustus, muusikariistad, lemmikloomad ja ratastoolid, mille jaoks tuleb koht eelnevalt broneerida. Mõnedel suundadel võivad piirangud olla teistsugused.

Spordivarustus

Reisijad peavad reisi broneerimise ajal teavitama SmartLynx Airlinesi ja/või reisikorraldajat spetsiifilistest pagasiühikutest, et saaksime teha kindlaks, kas neid on võimalik kaasa võtta. Spordivahendeid loetakse eripagasiks ja neile kehtivad teatud reeglid ja piirangud. Kui plaanite võtta reisile kaasa mistahes allpool nimetatud esemeid, palun teavitage reisi broneerimise ajal meid/reisikorraldajat, et saaksime teha kindlaks, kas neid on võimalik pardale võtta.

Ühe spordivarustuse komplekti maksimaalne kaal on 32 kg.

Lisateavet spordivahendite kohta leiate siit.

Spordivarustus

Lennuki salongi ei ole lubatud kaasa võtta järgmisi esemeid:

 • tulirelvad: mis tahes esemed, mida saab kasutada tulistamiseks (kas plahvatuse, rõhu või gaasi abil), sealhulgas stardi- ja valguspüstolid;
 • noad ja lõikevahendid: käärid, habemenoad, saablid, mõõgad, paberilõikurid, jahinoad, suveniirnoad, lahinguvarustus, tööriistad;
 • esemed, mida on võimalik kasutada löögirelvana, nagu kepid, taskulambid (pikemad kui 30 cm), suured spordivahendid, nagu pesapallikurikad, golfikepid ja hokikepid;
 • esemed ja ained, mida saab kasutada isiku kahjustamiseks, kõik esemed, mida saab kasutada isiku kahjustamiseks elektrišoki abil;
 • muud esemed, nagu uisud, jäänaasklid, suusakepid, kudumisvardad, käerauad, kalastamisvarustus, mängurelvad/granaadid või nende koopiad;
 • kõik esemed, mida saab kasutada surmava relva jäljendamiseks, nagu pommi- või relvakujulised esemed või muul viisil ohtlikuna näivad esemed.
 • Kaasa ei ole lubatud võtta pudeleid ja anumaid, millele on märgitud, et nende sisu on mürgine, toksiline või kergestisüttiv.

Kaasavõetavas ega äraantavas pagasis ei ole lubatud transportida järgmisi esemeid:

 • vedelad, survestatud, tuleohtlikud või mürgised gaasid, nagu matkapliitide butaanimahutid, sukeldujate hapniku- ja õhuballoonid, atsetüleen, vedel lämmastik, ammoonium, kloor;
 • tuleohtlikud vedelikud ja tahked ained, nagu värvid, vedeldid, bensiin, diislikütus, tselluloid, fosfor, kaltsiumkarbiid, naatrium;
 • lõhkeained, laskemoon, ilutulestik ja raketid;
 • söövitavad ained, nagu akuhape, väävelhape, naatriumhüdroksiid, elavhõbe;
 • oksüdeerivad ained, nagu valgendid, keemilised hapnikugeneraatorid, ammooniumnitraatväetised, kaltsiumkloraat;
 • mürgid ja nakkusohtlikud ained, nagu arseen, nikotiin, pestitsiidid, bakterid, viirused;
 • radioaktiivsed ained, nagu tööstuses ja meditsiinis kasutatavad kiirgusallikad, cobalt-60, cesium-131;
 • muud ohtlikud ained, nagu asbest, kuivjää, tugevad magnetid, kütust põletavad mootorid, keskkonnamürgid.

Märge! Osasid ohtlikeks loetavaid aineid ja materjale on lubatud transportida. Näiteks on lubatud võtta taskus salongi kaasa tikud või välgumihkel.

Vastutus kahjude eest ja nende käsitlemine

Pagasi peamine eesmärk on kaitsta selle sisu kahjustumise eest. Pagasi töötlemisel lennujaamas kaasneb kiire füüsiline käsitlemine, mis põhjustab loomulikku kulumist. SmartLynx Airlines ei vastuta äraantavale pagasile tekkinud pisivigastuste eest, mis ei muuda pagasit kasutuskõlbmatuks. Lennufirma vastutus äraantavale pagasile tekitatud kahju eest on rahvusvaheliselt piiratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. mai 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 889/2002, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta õnnetusjuhtumi puhul. Reisija suhtes kehtib suurem vastutuse ülemmäär, kui ta esitab hiljemalt registreerimisel erideklaratsiooni ja maksab täiendavat tasu.

Vastutus kahjude eest ja nende käsitlemine

Lennufirma ei vastuta järgmise eest:

 • pagasist väljaulatuvate esemete, nagu rattad, jalad ja käepidemed, kahjustuste eest;
 • välimiste lukkude, tõmblukkude, kinnitusnööride või turvarihmade kaotuse või purunemise eest;
 • habraste (muusikariistad ja spordivahendid) või riknevate esemete kahjustuste eest;
 • lapse käru/vankri, turvatooli, hälli kahjustuste eest;
 • disainkottide kahjustuste eest;
 • väärtesemeid sisaldava pagasi kahjustuste eest;
 • pagasi, mis on vastu võetud pärast registreerimisaja lõppu, kahjustuste eest;
 • tootmisvigade eest.

Märge! Reisija huvides on tagada, et kõik esemed oleksid kindlustatud nende koguväärtuse ulatuses. SmartLynx Airlines soovitab reisijatel kogu pagas kindlustada.

SmartLynx Airlines SIA

+371 67207392 +371 67207398
info@smartlynx.aero
Mazrudas, Marupe municipality, LV-2167, Latvia

Teavitage meid

Aidake meil oma reisikogemust veelgi paremaks muuta. Palun jätke oma tagasiside.
TAGASISIDE

Kahjunõuded

Kui te ei ole reisiga täielikult rahul, saatke palun meile oma kahjunõue.
KAHJUNÕUDED