REISIJATE ÕIGUSED

ELi määrus nr 261/2004

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91.

Meie eesmärk on teha kõik endast olenev, et tagada lendude õigeaegne toimimine. Kui aga teie lend tühistatakse või hilineb oluliselt või kui teid ei lubata pardale, ehkki teil on kinnitatud broneering, kehtivad teile määruses (EÜ) nr. 261/2004 sätestatud õigused.

Kehtivus

Kehtivad järgmised reeglid:

  • reisijatele, kelle regulaarlend väljub ELi liikmesriigist, või reisijatele, kelle regulaarlend toimub ELi lennufirmaga ja väljub kolmandast riigist, et lennata ELi riiki, kui reisijad ei ole selles kolmandas riigis saanud mingit hüvitist ega rahalist toetust;
  • eeldusel, et teil on vastavale lennule kinnitatud broneering ja te saabute registreerimisele ettenähtud ajal või kui aega pole täpsustatud, siis hiljemalt 45 minutit enne avaldatud väljumisaega;
  • ainult juhul, kui reisite avalikult teadaoleva hinnaga ja teie lend toimub SmartLynx Airlinesi lennunumbriga 6Y/ART.

Lennu hilinemine

Kui teie lend hilineb oluliselt, on teil õigus saada lennufirmalt abi. Nimetatud abi hõlmab ooteajal mõistlikus koguses toitlustuse ja karastusjookide tagamist, vajadusel hotellimajutust koos transpordikulude katmisega ning võimalust teha kaks lühikest telefonikõnet või saata kaks faksi või e-kirja. Lennufirma ei ole kohustatud nimetatud abi pakkuma, kui olete vastutav oma väljuva lennu edasise hilinemise eest.

Sõltuvalt teie lennu hilinemise kestusest ja asjaoludest võib teil olla võimalik taotleda ELi määruse nr 261 alusel  lennu hilinemise hüvitist.

Kui teil on õigus saada lennu hilinemise hüvitist, sõltub teile hüvitatav summa hilinemise kestusest ja lennukaugusest:

  • A - Kõik kuni 1500 km  vahemaaga lennud - €250;
  • B - Kõik ELi-sisesed üle 1500 km vahemaaga lennud (Euroopast Euroopasse) või kõik muud 1500–3500 km vahemaaga lennud - €400; 
  • C - Kõik lennud, mis ei liigitu ei A- ega B-kategooria alla, välja arvatud lennud, mis hilinevad alla nelja tunni - €600.

Nimetatud tingimused ei kehti aga kõigi lendude puhul, mis hilinevad üle kolme tunni – see oleneb hilinemise asjaoludest.
Eelkõige võivad sellised asjaolud tekkida poliitilise ebastabiilsuse, ilmastikutingimuste, turvariskide, ootamatute lennuohutusalaste tõrgete ja meie tegevust mõjutavate streikide korral.
Õigus hüvitisele ei kehti, kui reisijaid teavitatakse lennuaja muutumisest vähemalt kaks nädalat enne väljumiskuupäeva.

Lennureisist mahajätmine

Juhul, kui teid keeldutakse ilma teie nõusolekuta teie broneeritud lennule laskmast, on teil õigus saada lennufirmalt abi vastavalt jaotises „Hilinemised“ kirjeldatule. Lisaks pakutakse teile sihtkohta jõudmiseks lennuteekonna muutmise võimalust, välja arvatud juhul, kui pardalemineku keelamiseks on mõjuv põhjus, nt tervise- või ohutuskaalutlused või puudulik reisidokument.

Kui pardalemineku keeld on mingil põhjusel ette teada, otsime esmalt vabatahtlikke, kes loovutaks hüvitise eest oma broneeringu asjaomase reisija kokkulepitud tingimustel. Kui ei teki piisavalt vabatahtlikke ja me keeldume teid teie tahte vastaselt pardale laskmast, hüvitame teile:

a) 250 € kõikide kuni 1500-kilomeetrise vahemaaga lendude puhul;
b) 400 € kõigi ELi-siseste üle 1500-kilomeetrise vahemaaga lendude puhul ja kõigi muude 1500–3500-kilomeetrise vahemaaga lendude puhul;
c) 600 € kõikide lendude puhul, mis ei liigitu alapunktide a) ega b) alla.

Juhul, kui reisijatele pakutakse sihtkohta jõudmiseks lennuteekonna muutmise võimalusena alternatiivset lendu, mille saabumisaeg ei ületa algselt broneeritud lennu kavandatud saabumisaega:

  • kaks tundi kõigi kuni 1500-kilomeetrise vahemaaga lendude puhul;
  • kolm tundi kõigi ELi-siseste üle 1500-kilomeetrise vahemaaga lendude puhul ja kõigi muude 1500– 3500-kilomeetrise vahemaaga lendude puhul;
  • neli tundi kõigi lendude puhul, mis ei liigitu alapunktide a) või b) alla; vähendatakse kompensatsiooni 50% ulatuses.

Vahemaa määramisel võetakse aluseks viimane sihtkoht, kuhu reisija saabub pardalemineku keelu tõttu ettenähtud ajast hiljem.

Tühistatud lend

Kui teie kinnitatud broneeringuga lend tühistatakse, on teil samaväärne õigus muuta lennuteekonda, saada abi, kahjutasu ja hüvitist, nagu eespool kirjeldatud.

Siiski ei ole teil ELi määruse alusel õigust hüvitisele, kui intsidendi põhjuseks on erakorralised asjaolud, mida ei oleks saanud kõiki mõistlikke meetmeid rakendades vältida. Sellisteks asjaoludeks on näiteks ebasoodsad ilmastikutingimused, poliitiline ebastabiilsus, streigid, turvariskid ja ootamatud lennuohutusalased tõrked.

Hüvitist ei pakuta ka juhul, kui teavitame reisijaid lennu tühistamisest vähemalt kaks nädalat enne väljumiskuupäeva ja/või kui pakettreis tühistatakse muudel põhjustel kui lennu tühistamise tõttu.

Hüvitise taotlemine

Kui esitate taotluse enda nimel, täitke veebis taotluse vorm. Kui esitate pretensiooni rohkem kui ühe lennu kohta, palume täita iga lennu kohta eraldi vormi.

Kui reisite kõik sama broneeringunumbriga, võite esitada taotluse teiste inimeste nimel oma broneeringu alusel. Muu broneeringukinnitusega reisijate puhul nõutakse selle reisija allkirjastatud volitust, kelle eest taotluse esitate.

Palun võtke arvesse, et saame töödelda vaid taotlusi, mis sisaldavad täielikku ja täpset lennuteavet. Võime nõuda täiendavaid dokumente teie isiku ja/või teie nõude esitamise õiguse tuvastamiseks.

Kui taotlus on esitatud, saate selle kohta peaaegu kohe automaatse kinnituse. Püüame taotlused läbi vaadata 45 päeva jooksul. Tähtaeg võib aga pikeneda sõltuvalt taotluste hulgast ja taotleja esitatud teabe kvaliteedist.

Määruse täistekstiga saab tutvuda siin

Passenger Rights - English
Vaata PDF
Pasažieru tiesības - Latviski
Vaata PDF
Reisija Õigused - Eesti
Vaata PDF

Internetis lennule registreerumise abi

+371 67115114 / Tööpäevad 09:00-17:00
customerservice@smartlynx.aero
Mazrudas, Marupe municipality, LV-2167, Latvia

Teavitage meid

Aidake meil oma reisikogemust veelgi paremaks muuta. Palun jätke oma tagasiside.
TAGASISIDE

Nõue

Kui te ei ole reisiga täielikult rahul, saatke palun meile oma kahjunõue.
NÕUE