LIITIUMPATAREIDE VEDU

Reisijate pagasis olla võivate ohtlike kaupade tüübid

Lennuliini nõusolek on vajalik

Lubatud äraantavas pagasis

Lubatud käsipagasis

Installeeritud liitiumakudega pagas statsionaarsed akud, milles on üle 0,3 g liitiummetalli või võimsus üle 2,7 Wh.

KEELATUD

KEELATUD

KEELATUD

Installeeritud liitiumakudega pagas:

  • statsionaarsed akud. Akud ei tohi sisaldada üle 0,3 g liitiummetalli või liitiumioonide võimsus ei tohi ületada 2,7 Wh;
  • eemaldatavad akud. Akud tuleb pagasikontrollis eemaldada. Akud tuleb lennuki pardale viia eemaldatuna.

EI

JAH

JAH

Kantavatele elektroonikaseadmete varu-/lisaakusid, sh liitiummetall- või liitiumioonpatareisid või -akusid võib vedada ainult käsipagasis. Liitiummetallakude liitiummetallisisaldus ei tohi ületada 2 g ja liitiumioonakude võimsus vatt-tundides ei tohi ületada 100 Wh. Esemed, mille esmane otstarve on kasutamine toiteallikana (näiteks akupangad), liigitatakse varuakudeks. Lühiste vältimiseks peavad sellised akud olema individuaalselt kaitstud. Ühel inimesel võib olla maksimaalselt 20 varuakut.


*Vedaja võib heaks kiita rohkem kui 20 aku vedamise.

EI*

EI

JAH

E-sigaretid (sh e-sigarid, e-piibud, muud isiklikud aurustid), mis sisaldavad patareisid, peavad juhusliku aktiveerumise kaitseks olema individuaalselt kaitstud.

EI

EI

JAH

Elektrišokirelvad (näiteks taserid), mis sisaldavad ohtlikke komponente, nagu lõhkeained, surugaasid, liitiumakud jms, on inimesel kantavana, käsipagasis ja äraantavas pagasis keelatud.

KEELATUD

KEELATUD

KEELATUD

Liitiumakud: Liitiumakusid sisaldavad turvatüüpi seadmed.

JAH

JAH

EI

Liitiumakud: liitiummetall- või liitiumioonakusid sisaldavad kantavad elektroonikaseadmed (PED), sh meditsiiniseadmed, nagu kantavad hapnikukontsentraatorid (POC) ja tarbeelektroonika, nagu kaamerad, mobiiltelefonid, sülearvutid ja tahvelarvutid, mida reisijad või meeskonnaliikmed kasutavad isiklikuks otstarbeks. Liitiummetallakude puhul ei tohi liitiummetallisisaldus ületada 2 g ja liitiumioonakude võimsus vatt-tundides ei tohi ületada 100 Wh. Äraantavas pagasis olevad seadmed peavad olema täielikult välja lülitatud ja kahjustuste eest kaitstud. Ühel inimesel võib olla maksimaalselt 15 kantavat elektroonikaseadet. Kui pagasis on liitiumaku, mis ei ole liitium-nööppatarei, peab see aku olema eemaldatav. Kui aku asub äraantavas pagasis, tuleb see eemaldada ja paigutada käsipagasisse.


*Vedaja võib heaks kiita rohkem kui 15 kantava elektroonikaseadme vedamise

EI

JAH

JAH

Liitiumpatareiga elektroonikaseadmed. Kantavate seadmete (sh meditsiiniseadmete) liitiumioonakud, mille Wh ületab 100 Wh, kuid on alla 160 Wh. Ainult kantavate elektrooniliste meditsiiniseadmete puhul, liitiummetallakud, mille liitiummetallisisaldus ületab 2 g, kuid on alla 8 g. Äraantavas pagasis olevad seadmed peavad olema täielikult välja lülitatud ja kahjustuste eest kaitstud.

JAH

JAH

JAH

Liitiumakud varu-/lisaakudena, mille võimsus vatt-tundides ületab 100 Wh, kuid on alla 160 Wh, ja mis on mõeldud tarbeelektroonikaseadmetele ja kantavatele meditsiiniseadmetele, või mille liitiummetallisisaldus ületab 2 g, kuid on alla 8 g, ainult kantavatele meditsiiniseadmetele. Maksimaalselt kaks varuakut, ainult käsipagasis. Lühiste vältimiseks peavad sellised akud olema individuaalselt kaitstud.

JAH

EI

JAH

Liikumise abivahendid: akutoitel ratastoolid või muud sarnased liikumisvahendid mitte-lekkekindlate akude või liitiumakudega

JAH

JAH

EI

Läbistamisseadmed.

EI

JAH

EI

Kantavad elektroonikaseadmed lekkekindlate akudega, akud peavad olema 12 V või vähem ja 100 Wh või vähem. Vedada on lubatud maksimaalselt 2 varuakut.

EI

JAH

JAH

Radioisotoopsed südamestimulaatorid või muud seadmed, sh liitiumakutoitel, inimkehasse siirdatud või väliselt paigaldatud.

EI

INIMESEL KANTAVAD

INIMESEL KANTAVAD

Turvatüüpi diplomaadikohvrid, kassakarbid, kassakotid jms, mis sisaldavad ohtlikke esemeid, nagu liitiumakud ja/või pürotehnilised materjalid.

KEELATUD

KEELATUD

KEELATUD

Internetis lennule registreerumise abi

+371 67115114 / Tööpäevad 09:00-17:00
customerservice@smartlynx.aero
Mazrudas, Marupe municipality, LV-2167, Latvia

Teavitage meid

Aidake meil oma reisikogemust veelgi paremaks muuta. Palun jätke oma tagasiside.
TAGASISIDE

Nõue

Kui te ei ole reisiga täielikult rahul, saatke palun meile oma kahjunõue.
NÕUE