PASAŽIERU TIESĪBAS

ES Regula Nr. 261/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.261/2004 paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem saistībā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un tā atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91

Mūsu politika ir darīt visu, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu savlaicīgu darbību. Tomēr, ja jūsu lidojums ir atcelts vai būtiski aizkavējies, vai arī jums ir atteikta iekāpšana uz lidojumu, kuram jums ir apstiprināta rezervācija, jums ir tiesības, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 261/2004.

Derīgums

Šie noteikumi tiek piemēroti:

  • pasažieriem, kuru regulārais reiss izlido no ES dalībvalsts, vai pasažieriem, kuru regulārais reiss ir ar ES aviokompāniju un kas izlido no trešās valsts, lai ielidotu ES valstī, ja pasažieri šajā trešajā valstī nav saņēmuši nekādu kompensāciju vai finansiālu atbalstu;
  • ar nosacījumu, ka jums ir apstiprināta rezervācija uz attiecīgo lidojumu un jūs ierodaties reģistrācijai norādītajā laikā vai, ja laiks nav norādīts, ne vēlāk kā 45 minūtes pirms publicētā izlidošanas laika;
  • tikai ar nosacījumu, ka ceļojat par publiski pieejamu cenu un jūsu lidojums ir ar SmartLynx Airlines 6Y/ART lidojuma numuru.

Kavēšanās

Ja paredzams, ka jūsu lidojums būtiski aizkavēsies, jums ir tiesības saņemt atbalstu no aviokompānijas. Tas ietver maltītes un atspirdzinājumus saprātīgā apmērā attiecībā pret gaidīšanas laiku, iespējams, izmitināšanu viesnīcā, ieskaitot transporta izmaksas, un iespēju veikt divus īsus telefona zvanus vai nosūtīt divus faksus vai e-pasta ziņojumus. Aviokompānijai nav jāsniedz šis atbalsts, ja esat atbildīgs par izlidojošā lidojuma turpmāku kavēšanos.

Atkarībā no lidojuma kavēšanās ilguma un apstākļiem jūs, iespējams, varēsiet pieprasīt kompensāciju par lidojuma kavēšanos saskaņā ar ES tiesību aktu EK261.

Ja jums ir tiesības uz kompensāciju par lidojuma kavēšanos, summa, kas jums pienākas, būs atkarīga no kavēšanās ilguma un lidojuma attāluma:

A - Visiem lidojumiem, kuru attālums nepārsniedz 1500 km - €250
B - Visiem lidojumiem Kopienas iekšienē (no Eiropas uz Eiropu), kuru attālums pārsniedz 1500 km, vai visiem pārējiem lidojumiem no 1500 līdz 3500 km - €400
C - Visiem lidojumiem, kas neietilpst A vai B kategorijā, izņemot lidojumus, kas kavējas mazāk par četrām stundām - €600

Taču šie noteikumi neattiecas uz visiem lidojumiem, kas kavējas vairāk par trīs stundām - tas ir atkarīgs no kavēšanās apstākļiem. Šādi apstākļi jo īpaši var rasties politiskās nestabilitātes, meteoroloģisko apstākļu, drošības risku, negaidītu lidojumu drošības nepilnību un streiku gadījumos, kas ietekmē mūsu darbību.

Tiesības uz kompensāciju nav piemērojamas, ja pasažieri tiek informēti par lidojuma laika maiņu vismaz divas nedēļas pirms izlidošanas datuma.

Atteikta iekāpšana

Ja jums bez jūsu piekrišanas tiek atteikta iekāpšana jūsu rezervētajā lidojumā, jums ir tiesības uz aviokompānijas atbalstu, kā aprakstīts sadaļā “Kavēšanās”. Turklāt jums tiks piedāvāts mainīt maršrutu uz jūsu rezervētā lidojuma galamērķi, izņemot gadījumus, kad ir pamatots iemesls atteikt iekāpšanu, piemēram, veselības vai drošības apsvērumu, vai neatbilstošu ceļošanas dokumentu dēļ.

Ja mums būs loģiski paredzams, ka atteiksim iekāpšanu lidojumā, mēs vispirms meklēsim brīvprātīgos atteikties no rezervētajām biļetēm un saņemt atlīdzinājumu saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem vienojas attiecīgais pasažieris. Ja pieteiksies nepietiekams brīvprātīgo skaits un mēs pret jūsu gribu jums atteiksim iekāpšanu, mēs jums kompensēsim:

a) EUR 250 par visiem lidojumiem, kuru attālums ir 1500 kilometri vai mazāks;
b) EUR 400 par visiem lidojumiem Kopienas iekšienē, kuru attālums pārsniedz 1500 kilometrus, un visiem pārējiem lidojumiem no 1500 līdz 3500 kilometriem;
c) EUR 600 par visiem lidojumiem, uz kuriem neattiecas a) vai b) apakšpunkts.

Ja pasažieriem tiek piedāvāts mainīt maršrutu līdz to galamērķim ar alternatīvu lidojumu, kura ierašanās laiks nepārsniedz sākotnēji rezervētā lidojuma plānoto ierašanās laiku

  • par divām stundām attiecībā uz visiem lidojumiem, kuru attālums ir 1500 kilometri vai mazāks
  • par trīs stundām attiecībā uz visiem lidojumiem Kopienas iekšienē, kuru attālums pārsniedz 1500 kilometrus, un visiem pārējiem lidojumiem no 1500 līdz 3500 kilometriem
  • par četrām stundām attiecībā uz visiem lidojumiem, uz kuriem neattiecas a) vai b) apakšpunkts, kompensācija tiks samazināta par 50%.

Nosakot attālumu, par pamatu ņem pēdējo galamērķi, kurā iekāpšanas atteikums ir par iemeslu tam, ka pasažieris ielido ar kavēšanos pēc paredzētā laika.

Atcelšana

Ja lidojums, kuram esat apstiprinājis rezervāciju, tiek atcelts, jums ir tādas pašas tiesības uz maršruta maiņu, atbalstu, atlīdzību un kompensāciju, kā aprakstīts iepriekš.

Tomēr jums nav tiesību saņemt kompensāciju saskaņā ar ES regulu, ja incidentu var saistīt ar ārkārtējiem apstākļiem, no kuriem nebūtu bijis iespējams izvairīties, veicot visus saprātīgos pasākumus. Šādi notikumi ir, piemēram, slikti laika apstākļi, politiskā nestabilitāte, streiki, drošības riski un negaidīti trūkumi lidojumu drošībā.

Kompensācija netiks piedāvāta arī tad, ja mēs informēsim pasažierus par lidojuma atcelšanu vismaz divas nedēļas pirms izlidošanas datuma un/vai gadījumiem, kad kompleksā ekskursija tiek atcelta citu iemeslu, nevis lidojuma atcelšanas dēļ.

Kā pieteikties kompensācijai

Ja iesniedzat prasību savā vārdā, lūdzu, aizpildiet tiešsaistes pieteikuma veidlapu. Ja iesniedzat prasību par vairāk nekā vienu lidojumu, lūdzu, aizpildiet atsevišķu veidlapu katram lidojumam.

Jūs varat iesniegt prasību citu personu vārdā no savas rezervācijas, ja visi ceļojat ar vienu un to pašu rezervācijas numuru. Pilnvara, ko parakstījis pasažieris, par kuru jūs iesniedzat prasību, ir nepieciešama pasažieriem ar citu rezervācijas apliecinājumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam apstrādāt tikai tos pieteikumus, kas satur pilnīgu un precīzu informāciju par lidojumu. Mēs varam pieprasīt papildu dokumentus, lai noteiktu jūsu identitāti un/vai jūsu tiesības iesniegt prasību.

Kad jūsu pieteikums būs iesniegts, jūs gandrīz nekavējoties saņemsiet automātisku tīmekļa apstiprinājumu. Mēs cenšamies izskatīt pieteikumus 45 dienu laikā. Tomēr šis termiņš var palielināties atkarībā no pieteikumu apjoma un pieteikuma iesniedzēja sniegtās informācijas kvalitātes.

Pilns regulas teksts pieejams šeit

Passenger Rights - English
Skatīt PDF
Pasažieru tiesības - Latviski
Skatīt PDF
Reisija Õigused - Eesti
Skatīt PDF

Online check-in atbalsts

+371 67115114 / Darba dienās 9:00-17:00
customerservice@smartlynx.aero
Mazrudas, Mārupe, LV-2167, Latvia

Sazinieties ar mums

Palīdziet mums uzlabot jūsu ceļošanas pieredzi. Lūdzu, atstājiet atsauksmi.
ATSAUKSMES

Pretenzijas

Ja Jūsu reiss aizkavējās, tika atcelts vai jums tika mainīts lidojuma maršruts, lūdzu, aizpildiet zemāk norādīto formu.
Pretenzijas