PRIVĀTUMA POLITIKA

Kad izmantosiet SmartLynx Airlines tīmekļa vietni, mēs apkoposim informāciju par jums, tostarp informāciju, kuru ievadāt, parakstoties uz jaunumiem vai pieprasot atsauksmes.

Personas dati, kurus iesniedzat SmartLynx Airlines tīmekļa vietnē, tiks apstrādāti ar pienācīgu rūpību un cieņu. SmartLynx Airlines tos izmantos mūsu saistību izpildei, apstrādājot un pārvaldot rezervācijas, veicot apmaksu un izsniedzot biļetes.

Tostarp jūsu dati tiks izmantoti šādiem nolūkiem: grāmatvedības uzskaite, rēķinu izrakstīšana un audits, biļešu izrakstīšana, kredītkaršu vai citu maksājumu karšu pārbaude, imigrācijas un muitas kontrole, drošība, administratīvie un juridiskie nolūki, lojalitātes programmu darbības nodrošināšana, sistēmas testēšana, uzturēšana un izstrāde, attiecības ar klientiem.

Personas datu izpaušana trešajām personām

Iepriekšminēto nolūku īstenošanai un, ievērojot jūsu izvēlēto ceļojuma organizāciju, mums, iespējams, būs jāizpauž un jāpārsūta jūsu personas dati uzņēmumiem, kuri ietilpst SmartLynx Airlines, aviosabiedrībām un citām personām, kas iesaistītas jūsu ceļojuma un saistīto pakalpojumu nodrošināšanā – aviosabiedrībām, kas ir mūsu partneri, un citiem partneruzņēmumiem, datu apstrādes uzņēmumiem, kuri rīkojas mūsu uzdevumā, ceļojumu aģentūrām, valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādēm, kredītkaršu uzņēmumiem, un tas var ietvert jūsu personas datu nosūtīšanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Saziņa tiešā mārketinga nolūkiem

Lai sniegtu jums piedāvājumus un pakalpojumus, kas, mūsuprāt, jums varētu būt īpaši interesanti, SmartLynx Airlines var izmantot jūsu personas datus mārketinga un saziņas nolūkos. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu mārketinga paziņojumu saņemšanas.

SmartLynx Airlines nekādā gadījumā neļaus trešajai personai izmantot jūsu personas datus mārketinga un saziņas nolūkos.

Tīmekļa vietnes plūsmas izsekošana

SmartLynx Airlines izmanto izsekošanas programmatūru vietnes plūsmas uzraudzības un uzņēmējdarbības attīstības nolūkiem.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kas tiek nosūtītas no tīmekļa servera (piemēram, no www.smartlynx.aero) uz jūsu pārlūkprogrammu ikreiz, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Atkarībā no jūsu pārlūkprogrammas iestatījumiem, tās tiek saglabātas vai noraidītas.

Saglabātās sīkdatnes ļauj serveriem identificēt jūsu datoru. Tas nozīmē, ka atkārtotu apmeklējumu laikā un, izmantojot tīmekļa vietnes ar paroli aizsargātās zonas, jums nevajadzēs atkārtoti ievadīt vienus un tos pašus datus.

Īsumā sīkdatnes atvieglo tādu tīmekļa vietņu pārlūkošanu, kurās nepieciešama manuāla datu ievadīšana.

Mēs izmantojam sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnes izstrādes un lietotāju pieredzes standartizēšanas nolūkiem. Sīkdatnes palīdz mums izprast lietotāju vēlmes.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatnes ir ieteicams iespējot, lai nodrošinātu vislabāko lietotāja pieredzi un pilnīgu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Ja vēlaties, varat atspējot sīkdatnes pārlūkprogrammas iestatījumos.

Tostarp jūsu ģeogrāfiskā atrašanās vieta tiks izmantota šādiem nolūkiem: lojalitātes programmu darbības nodrošināšana, grāmatvedības uzskaite, rēķinu izrakstīšana un audits, biļešu izrakstīšana, kredītkaršu vai citu maksājumu karšu pārbaude, drošība, administratīvie un juridiskie nolūki, sistēmas testēšana, uzturēšana un izstrāde, attiecības ar klientiem.

Drošība

Mēs nodrošinām ļoti augstu drošības līmeni attiecībā uz jūsu personas datu un maksājuma informācijas nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un neatļautu piekļuvi. Apstrāde un datu pārsūtīšana no jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas uz mūsu serveri tiek nodrošināta, izmantojot 128 b Secure Sockets Layer (SSL).

Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī privātuma politika attiecas tikai uz SmartLynx Airlines tīmekļa vietni. Tā kā mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citām vietnēm, mēs iesakām pirms personas datu sniegšanas iepazīties ar šo vietņu privātuma politiku. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem datiem, kas kopīgoti, apmeklējot citas tīmekļa vietnes.


AKCIONĀRU UN GALA ĪPAŠNIEKU DATU PRIVĀTUMA POLITIKA


Šajā dokumentā “Uzņēmums” nozīmē SIA Smartlynx Airlines1, Smartlynx Airlines Estonia OŪ2 vai Smartlynx Airlines Malta Limited3.

Uzņēmums vāc un apstrādā noteiktus personas datus, kurus jūs esat sniedzis vai jūsu vārdā sniegušas trešās personas (piemēram, akciju reģistri un brokeri) un kas attiecas uz jums kā Uzņēmuma akcionāru-privātpersonu vai Uzņēmuma vai tā tiešo akcionāru gala īpašnieku (sauktu arī par galīgo patiesā labuma guvēju, īpašnieka gala īpašnieku, GPLG). Šādi apstrādātie personas dati arī var attiekties uz jums, ja esat Uzņēmuma korporatīvā akcionāra amatpersona vai direktors.

Uzņēmums apstrādā šādus personas datus, rīkojoties kā datu pārzinis atbilstīgi Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679) (VDAR) noteikumiem, un nosaka, kā un kāpēc tiks apstrādāti jūsu personas dati.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt jums papildu informāciju par jūsu personas datu apstrādi un jūsu tiesībām saistībā ar šādiem personas datiem.


Kādi personas dati tiek apstrādāti?

Uzņēmums vāc noteiktus tā reģistrēto akcionāru-privātpersonu vai gala īpašnieku personas datus, kā arī Uzņēmuma korporatīvo akcionāru amatpersonu vai direktoru personas datus, kas var ietvert šāda veida datus:

-Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, mājas adrese, e-pasta adrese, kontaktinformācija citās videokonferenču platformās (piemēram, Skype, Zoom utt.) un tālruņa numurs(-i), bankas konta informācija;

- informācija par personas identitāti, piemēram, personas kods, dzimšanas datums vai personu apliecinoša dokumenta kopija (var ietvert jūsu parakstu un attēlu), paraksts;

- informācija par akcionāriem saistībā ar jūsu akciju daļu (akciju skaits un jebkādas piezīmes/informācija, kas saistīta ar šo akciju daļu saskaņā ar tiesību aktiem, akciju daļu struktūra);

- dati par jebkādu saziņu starp jums un Uzņēmumu, tostarp valdes sanāksmju un pilnsapulču protokolos iekļautie dati (tostarp jūsu balss ieraksts un/vai attēls, kas uzņemti tiešsaistē organizētu pilnsapulču laikā) un attiecīgie lēmumi;

- informācija par kopsapulcēm – saistībā ar kopsapulcēm personas dati tiek izmantoti reģistrācijai, balsošanas sarakstu izveidošanai un attiecīgā gadījumā – kopsapulces protokola sastādīšanai.


Kā mēs izmantosim jūsu personas datus?

Mūsu apkopotie personas dati tiks glabāti un apstrādāti šādiem nolūkiem:

Juridiskais pamats šādai rīcībai

Lai pārvaldītu jūsu kā akcionāra līdzdalību Uzņēmumā

- Attiecīgos gadījumos, lai ievērotu likumā noteiktās prasības
- Attiecīgos gadījumos, lai pārvaldītu jūsu kā akcionāra tiesības un mūsu saistības pret jums kā akcionāru saskaņā ar Uzņēmuma statūtiem un piemērojamajiem tiesību aktiem
- Mūsu likumīgajās interesēs ir nodrošināt, ka jums kā akcionāram sniegtie pakalpojumi tiek labi pārvaldīti atbilstīgi piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem

Lai pārbaudītu jūsu identitāti un dokumentu derīgumu, nodrošinot akcionāru reģistrā ievietotās informācijas aktualitāti

- Attiecīgos gadījumos, lai pārvaldītu jūsu kā akcionāra tiesības un mūsu saistības pret jums kā akcionāru saskaņā ar mūsu statūtiem un piemērojamajiem tiesību aktiem
- Attiecīgos gadījumos, lai ievērotu likumā noteiktās prasības
- Mūsu likumīgajās interesēs ir pārbaudīt jūsu identitāti un jūsu dokumentu derīgumu, lai mēs varētu aizsargāt mūsu uzņēmējdarbību un nodrošināt mums saistošo tiesību aktu prasību ievērošanu

Lai pārbaudītu jūsu identitāti un dokumentu derīgumu, nodrošinot atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas noteikumiem. Arī informācijas sniegšanai “pazīsti savu klientu” (vai tamlīdzīgu) procedūras ietvaros pēc trešo personu (piemēram, banku, biržu utt.) pieprasījuma

- Attiecīgos gadījumos, lai ievērotu likumā noteiktās prasības
- Mūsu likumīgajās interesēs ir pārbaudīt jūsu identitāti un jūsu dokumentu derīgumu, lai mēs varētu aizsargāt mūsu uzņēmējdarbību un nodrošināt mums saistošo tiesību aktu prasību ievērošanu
- Mūsu likumīgajās interesēs ir pārbaudīt jūsu identitāti un dokumentu derīgumu un sniegt jūsu personas datus noteiktām trešajām personām, lai mēs varētu sākt vai turpināt sadarbību ar citiem uzņēmumiem (piemēram, bankām, mūsu pakalpojumu sniedzējiem un aģentiem (juridisko, grāmatvedības pakalpojumu u. c.), uz kuriem attiecas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas regulējums.

Lai nodrošinātu jums iespēju īstenot jūsu kā akcionāra tiesības saskaņā ar mūsu statūtiem un piemērojamajiem tiesību aktiem

- Attiecīgos gadījumos, lai ievērotu likumā noteiktās prasības
- Attiecīgos gadījumos, lai pārvaldītu jūsu kā akcionāra tiesības un mūsu saistības pret jums kā akcionāru saskaņā ar mūsu statūtiem un piemērojamajiem tiesību aktiem

Lai sniegtu jums akcionāriem būtisku informāciju juridiskiem, reglamentējošiem un apkalpošanas nolūkiem. Tas ietver informāciju par akcionāru maksājumiem, akcionāru lēmumiem, gada pārskatu un grāmatvedības uzskaiti, paziņojumu par mūsu ikgadējo kopsapulci un jebkādu citu būtisku informāciju, kas attiecas uz jūsu akciju daļu Uzņēmumā

- Attiecīgos gadījumos, lai pārvaldītu jūsu kā akcionāra tiesības un mūsu saistības pret jums kā akcionāru saskaņā ar mūsu statūtiem un piemērojamajiem tiesību aktiem
- Attiecīgos gadījumos, lai ievērotu likumā noteiktās prasības

Lai izpildītu mūsu saistības pret nodokļu iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm vai citādi izpildītu mūsu juridiskās saistības

- Attiecīgos gadījumos, lai ievērotu likumā noteiktās prasības

Lai identificētu, uzsāktu vai atrisinātu tiesiskus prasījumus

- Mūsu likumīgajās interesēs ir apstrādāt jūsu personas datus, lai mēs varētu atbildēt uz jebkādām jūsu vai citu personu sūdzībām vai prasījumiem, kādi varētu rasties. Mēs glabāsim personas datus arī tādos gadījumos, ja būs pamatots iemesls uzskatīt, ka ir iespējama tiesvedība.


Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams apstrādes nolūka īstenošanai, vai tiesību aktos noteiktajā periodā, kurā Uzņēmumam ir pienākums glabāt šādus datus. Dati tiek dzēsti, tiklīdz jūs vairs neesat Uzņēmuma akcionārs. Tomēr, kā minēts iepriekš, noteikti dati tiek glabāti ilgāku laiku, ja tā noteikts tiesību aktos, tostarp uzņēmumu, vērtspapīrus un nodokļus reglamentējošos tiesību aktos.


Kam mēs izpaužam jūsu personas datus?

Jūsu personas dati var tikt izpausti trešajai personai, ja to pieprasa tiesību akti, noteikumi vai attiecīgās iestādes izdots oficiāls lēmums, vai personām, kuras sadarbojas ar mums, lai palīdzētu mums sniegt mūsu pakalpojumus, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības vai pēc jūsu pieprasījuma, ievērojot šādus nosacījumus:

- citiem AVIA SOLUTIONS GROUP PLC dalībniekiem, ja tas nepieciešams mūsu uzņēmējdarbības īstenošanai (piemēram, iekšējiem ziņojumiem un gadījumos, kad šie uzņēmumi mums sniedz pakalpojumus);

- mūsu pakalpojumu sniedzējiem un aģentiem (tostarp viņu apakšuzņēmējiem);

- jūsu konsultantiem (piemēram, juristiem un citiem profesionālajiem konsultantiem), kurus esat pilnvarojis jūs pārstāvēt, vai jebkurai citai personai, kura saskaņā ar jūsu sniegto informāciju ir pilnvarota dot norādījumus jūsu vārdā (piemēram, pamatojoties uz pilnvaru);

- tiesu iestādēm;

- jebkurai trešajai personai pēc jebkura uzņēmuma pārstrukturēšanas, pārdošanas vai iegādes, ja vien šī persona izmanto jūsu

-informāciju tādiem pašiem nolūkiem, kādiem jūs to sākotnēji sniedzāt;

- ikvienai personai, kurai mēs nododam vai deleģējam savas tiesības vai pienākumus atbilstīgi jebkura ar jums noslēgtā līguma nosacījumiem (piemēram, ja mēs mūsu akciju reģistra administrēšanu nododam citam pakalpojumu sniedzējam).


Starptautiska datu pārsūtīšana

Noteiktos gadījumos Uzņēmums var pārsūtīt jūsu personas datus trešajām personām vai grupas uzņēmumiem valstī (tostarp jūsu dzīvesvietas valstī), kas nav datu vākšanas valsts. Pārsūtot jūsu personas datus uz citu valsti, mēs īstenosim pasākumus, lai nodrošinātu, ka šāda datu pārsūtīšana atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem. Piemēram, pārsūtot personas datus no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) uz valsti ārpus tās, mēs ieviesīsim piemērotus vai atbilstošus datu pārsūtīšanas drošības pasākumus un līdzekļus vai īstenosim citus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības līmeni saskaņā ar ES tiesību aktiem.


Jūsu tiesības

Mēs garantējam šādu tiesību īstenošanu un visas saistītās informācijas sniegšanu pēc jūsu pieprasījuma vai, atbildot uz jūsu iesniegtu vaicājumu:

zināt (būt informētam) par jūsu personas datu apstrādi;

saņemt piekļuvi jūsu personas datiem, kurus apstrādā Datu pārzinis;

pieprasīt labot vai papildināt, koriģēt jūsu personas datus, ja tie ir neprecīzi, nepilnīgi;

pieprasīt personas datu iznīcināšanu, ja tie vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tie tika vākti;

pieprasīt personas datu iznīcināšanu, ja tie tiek apstrādāti nelikumīgi vai ja atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei, vai atsakāties sniegt šādu piekrišanu attiecīgā gadījumā;

nepiekrist personas datu apstrādei vai atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu;

pieprasīt, ja tehniski iespējams, izsniegt jūsu personas datus vienkārši lasāmā formātā saskaņā ar jūsu sniegto piekrišanu vai līguma izpildes nolūkā, vai pieprasīt datu pārsūtīšanu citam datu pārzinim.


Ja uzskatāt, ka mūsu īstenotā jūsu personas datu apstrāde neatbilst datu aizsardzības tiesību aktiem, jums ir tiesības iesniegt sūdzību arī uzraudzības iestādē ( https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, jums ir likumīgas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem. Iesniedzot pieprasījumu īstenot kādu no šīm tiesībām, mēs varam lūgt jūs uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Mēs to darām, lai nodrošinātu, ka izpaužam informāciju tikai īstajai personai, nodrošinot datu subjekta tiesību ievērošanu.

Mēs nepieprasīsim maksu par šo pakalpojumu, izņemot gadījumus, kad uzskatīsim, ka jūsu pieprasījums ir nepamatots, atkārtots vai pārmērīgs. Ja tiks piemērota maksa, mēs jūs informēsim pirms jūsu pieprasījuma izpildes.

Mēs cenšamies atbildēt uz visiem derīgiem datu subjektu pieprasījumiem par personas datu apstrādi viena mēneša laikā. Tomēr gadījumos, kad pieprasījums ir sarežģīts vai esat iesniedzis vairākus pieprasījumus, atbilde var aizņemt ilgāku laiku. Lai ļautu mums ātrāk atbildēt, mēs, iespējams, lūgsim jūs sniegt sīkāku informāciju par to, ko vēlaties saņemt vai kas jums raisa bažas.

Mēs ne vienmēr varam izpildīt jūsu prasīto, piemēram, ja izpilde pārkāptu mūsu konfidencialitātes pienākumu attiecībā pret citām personām, ja uz to attiecas darījuma ietvaros noteiktie ierobežojumi, likumā noteiktie ierobežojumi vai ja mums citādi ir likumīgas tiesības atbildēt uz pieprasījumu citā veidā.


Saziņa ar mums

Ja jums rodas jebkādi jautājumi par mūsu privātuma politiku vai vēlaties saņemt papildu informāciju par savām tiesībām, vai vēlaties tās īstenot, nosūtiet e-pastu uz privacy@smartlynx.aero

Datu aizsardzības speciālists: privacy@smartlynx.aero

Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šo privātuma politiku. Mēs iesakām periodiski pārskatīt šo privātuma politiku.[1]SIA Smartlynx Airlines, reģ. nr. 40003056133, juridiskā adrese "Mazrūdas", Mārupes nov., LV-2167, Latvija

[2]Smartlynx Airlines Estonia OŪ, reģ. nr. 12264460,juridiskā adrese Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lennujaama tee 13, 11101, Estonia (Harju apriņķis, Tallina, Lasnamē rajons, Lennujaama tee 13, 11101, Igaunija)

[3]Smartlynx Airlines Malta Limited, reģ. nr. C 90013, juridiskā adrese MK Business Centre, 115A, Floor 2, Valley Road, Birkirkara BKR 9022, Malta

Kad izmantosiet SmartLynx Airlines tīmekļa vietni, mēs apkoposim informāciju par jums, tostarp informāciju, kuru ievadāt, parakstoties uz jaunumiem vai pieprasot atsauksmes.

Personas dati, kurus iesniedzat SmartLynx Airlines tīmekļa vietnē, tiks apstrādāti ar pienācīgu rūpību un cieņu. SmartLynx Airlines tos izmantos mūsu saistību izpildei, apstrādājot un pārvaldot rezervācijas, veicot apmaksu un izsniedzot biļetes.

Tostarp jūsu dati tiks izmantoti šādiem nolūkiem: grāmatvedības uzskaite, rēķinu izrakstīšana un audits, biļešu izrakstīšana, kredītkaršu vai citu maksājumu karšu pārbaude, imigrācijas un muitas kontrole, drošība, administratīvie un juridiskie nolūki, lojalitātes programmu darbības nodrošināšana, sistēmas testēšana, uzturēšana un izstrāde, attiecības ar klientiem.

Personas datu izpaušana trešajām personām

Iepriekšminēto nolūku īstenošanai un, ievērojot jūsu izvēlēto ceļojuma organizāciju, mums, iespējams, būs jāizpauž un jāpārsūta jūsu personas dati uzņēmumiem, kuri ietilpst SmartLynx Airlines, aviosabiedrībām un citām personām, kas iesaistītas jūsu ceļojuma un saistīto pakalpojumu nodrošināšanā – aviosabiedrībām, kas ir mūsu partneri, un citiem partneruzņēmumiem, datu apstrādes uzņēmumiem, kuri rīkojas mūsu uzdevumā, ceļojumu aģentūrām, valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādēm, kredītkaršu uzņēmumiem, un tas var ietvert jūsu personas datu nosūtīšanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Saziņa tiešā mārketinga nolūkiem

Lai sniegtu jums piedāvājumus un pakalpojumus, kas, mūsuprāt, jums varētu būt īpaši interesanti, SmartLynx Airlines var izmantot jūsu personas datus mārketinga un saziņas nolūkos. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu mārketinga paziņojumu saņemšanas.

SmartLynx Airlines nekādā gadījumā neļaus trešajai personai izmantot jūsu personas datus mārketinga un saziņas nolūkos.

Tīmekļa vietnes plūsmas izsekošana

SmartLynx Airlines izmanto izsekošanas programmatūru vietnes plūsmas uzraudzības un uzņēmējdarbības attīstības nolūkiem.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kas tiek nosūtītas no tīmekļa servera (piemēram, no www.smartlynx.aero) uz jūsu pārlūkprogrammu ikreiz, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Atkarībā no jūsu pārlūkprogrammas iestatījumiem, tās tiek saglabātas vai noraidītas.

Saglabātās sīkdatnes ļauj serveriem identificēt jūsu datoru. Tas nozīmē, ka atkārtotu apmeklējumu laikā un, izmantojot tīmekļa vietnes ar paroli aizsargātās zonas, jums nevajadzēs atkārtoti ievadīt vienus un tos pašus datus.

Īsumā sīkdatnes atvieglo tādu tīmekļa vietņu pārlūkošanu, kurās nepieciešama manuāla datu ievadīšana.

Mēs izmantojam sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnes izstrādes un lietotāju pieredzes standartizēšanas nolūkiem. Sīkdatnes palīdz mums izprast lietotāju vēlmes.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatnes ir ieteicams iespējot, lai nodrošinātu vislabāko lietotāja pieredzi un pilnīgu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Ja vēlaties, varat atspējot sīkdatnes pārlūkprogrammas iestatījumos.

Tostarp jūsu ģeogrāfiskā atrašanās vieta tiks izmantota šādiem nolūkiem: lojalitātes programmu darbības nodrošināšana, grāmatvedības uzskaite, rēķinu izrakstīšana un audits, biļešu izrakstīšana, kredītkaršu vai citu maksājumu karšu pārbaude, drošība, administratīvie un juridiskie nolūki, sistēmas testēšana, uzturēšana un izstrāde, attiecības ar klientiem.

Drošība

Mēs nodrošinām ļoti augstu drošības līmeni attiecībā uz jūsu personas datu un maksājuma informācijas nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un neatļautu piekļuvi. Apstrāde un datu pārsūtīšana no jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas uz mūsu serveri tiek nodrošināta, izmantojot 128 b Secure Sockets Layer (SSL).

Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī privātuma politika attiecas tikai uz SmartLynx Airlines tīmekļa vietni. Tā kā mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citām vietnēm, mēs iesakām pirms personas datu sniegšanas iepazīties ar šo vietņu privātuma politiku. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem datiem, kas kopīgoti, apmeklējot citas tīmekļa vietnes.


AKCIONĀRU UN GALA ĪPAŠNIEKU DATU PRIVĀTUMA POLITIKA


Šajā dokumentā “Uzņēmums” nozīmē SIA Smartlynx Airlines1, Smartlynx Airlines Estonia OŪ2 vai Smartlynx Airlines Malta Limited3.

Uzņēmums vāc un apstrādā noteiktus personas datus, kurus jūs esat sniedzis vai jūsu vārdā sniegušas trešās personas (piemēram, akciju reģistri un brokeri) un kas attiecas uz jums kā Uzņēmuma akcionāru-privātpersonu vai Uzņēmuma vai tā tiešo akcionāru gala īpašnieku (sauktu arī par galīgo patiesā labuma guvēju, īpašnieka gala īpašnieku, GPLG). Šādi apstrādātie personas dati arī var attiekties uz jums, ja esat Uzņēmuma korporatīvā akcionāra amatpersona vai direktors.

Uzņēmums apstrādā šādus personas datus, rīkojoties kā datu pārzinis atbilstīgi Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679) (VDAR) noteikumiem, un nosaka, kā un kāpēc tiks apstrādāti jūsu personas dati.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt jums papildu informāciju par jūsu personas datu apstrādi un jūsu tiesībām saistībā ar šādiem personas datiem.


Kādi personas dati tiek apstrādāti?

Uzņēmums vāc noteiktus tā reģistrēto akcionāru-privātpersonu vai gala īpašnieku personas datus, kā arī Uzņēmuma korporatīvo akcionāru amatpersonu vai direktoru personas datus, kas var ietvert šāda veida datus:

-Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, mājas adrese, e-pasta adrese, kontaktinformācija citās videokonferenču platformās (piemēram, Skype, Zoom utt.) un tālruņa numurs(-i), bankas konta informācija;

- informācija par personas identitāti, piemēram, personas kods, dzimšanas datums vai personu apliecinoša dokumenta kopija (var ietvert jūsu parakstu un attēlu), paraksts;

- informācija par akcionāriem saistībā ar jūsu akciju daļu (akciju skaits un jebkādas piezīmes/informācija, kas saistīta ar šo akciju daļu saskaņā ar tiesību aktiem, akciju daļu struktūra);

- dati par jebkādu saziņu starp jums un Uzņēmumu, tostarp valdes sanāksmju un pilnsapulču protokolos iekļautie dati (tostarp jūsu balss ieraksts un/vai attēls, kas uzņemti tiešsaistē organizētu pilnsapulču laikā) un attiecīgie lēmumi;

- informācija par kopsapulcēm – saistībā ar kopsapulcēm personas dati tiek izmantoti reģistrācijai, balsošanas sarakstu izveidošanai un attiecīgā gadījumā – kopsapulces protokola sastādīšanai.


Kā mēs izmantosim jūsu personas datus?

Mūsu apkopotie personas dati tiks glabāti un apstrādāti šādiem nolūkiem:

Juridiskais pamats šādai rīcībai

Lai pārvaldītu jūsu kā akcionāra līdzdalību Uzņēmumā

- Attiecīgos gadījumos, lai ievērotu likumā noteiktās prasības
- Attiecīgos gadījumos, lai pārvaldītu jūsu kā akcionāra tiesības un mūsu saistības pret jums kā akcionāru saskaņā ar Uzņēmuma statūtiem un piemērojamajiem tiesību aktiem
- Mūsu likumīgajās interesēs ir nodrošināt, ka jums kā akcionāram sniegtie pakalpojumi tiek labi pārvaldīti atbilstīgi piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem

Lai pārbaudītu jūsu identitāti un dokumentu derīgumu, nodrošinot akcionāru reģistrā ievietotās informācijas aktualitāti

- Attiecīgos gadījumos, lai pārvaldītu jūsu kā akcionāra tiesības un mūsu saistības pret jums kā akcionāru saskaņā ar mūsu statūtiem un piemērojamajiem tiesību aktiem
- Attiecīgos gadījumos, lai ievērotu likumā noteiktās prasības
- Mūsu likumīgajās interesēs ir pārbaudīt jūsu identitāti un jūsu dokumentu derīgumu, lai mēs varētu aizsargāt mūsu uzņēmējdarbību un nodrošināt mums saistošo tiesību aktu prasību ievērošanu

Lai pārbaudītu jūsu identitāti un dokumentu derīgumu, nodrošinot atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas noteikumiem. Arī informācijas sniegšanai “pazīsti savu klientu” (vai tamlīdzīgu) procedūras ietvaros pēc trešo personu (piemēram, banku, biržu utt.) pieprasījuma

- Attiecīgos gadījumos, lai ievērotu likumā noteiktās prasības
- Mūsu likumīgajās interesēs ir pārbaudīt jūsu identitāti un jūsu dokumentu derīgumu, lai mēs varētu aizsargāt mūsu uzņēmējdarbību un nodrošināt mums saistošo tiesību aktu prasību ievērošanu
- Mūsu likumīgajās interesēs ir pārbaudīt jūsu identitāti un dokumentu derīgumu un sniegt jūsu personas datus noteiktām trešajām personām, lai mēs varētu sākt vai turpināt sadarbību ar citiem uzņēmumiem (piemēram, bankām, mūsu pakalpojumu sniedzējiem un aģentiem (juridisko, grāmatvedības pakalpojumu u. c.), uz kuriem attiecas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas regulējums.

Lai nodrošinātu jums iespēju īstenot jūsu kā akcionāra tiesības saskaņā ar mūsu statūtiem un piemērojamajiem tiesību aktiem

- Attiecīgos gadījumos, lai ievērotu likumā noteiktās prasības
- Attiecīgos gadījumos, lai pārvaldītu jūsu kā akcionāra tiesības un mūsu saistības pret jums kā akcionāru saskaņā ar mūsu statūtiem un piemērojamajiem tiesību aktiem

Lai sniegtu jums akcionāriem būtisku informāciju juridiskiem, reglamentējošiem un apkalpošanas nolūkiem. Tas ietver informāciju par akcionāru maksājumiem, akcionāru lēmumiem, gada pārskatu un grāmatvedības uzskaiti, paziņojumu par mūsu ikgadējo kopsapulci un jebkādu citu būtisku informāciju, kas attiecas uz jūsu akciju daļu Uzņēmumā

- Attiecīgos gadījumos, lai pārvaldītu jūsu kā akcionāra tiesības un mūsu saistības pret jums kā akcionāru saskaņā ar mūsu statūtiem un piemērojamajiem tiesību aktiem
- Attiecīgos gadījumos, lai ievērotu likumā noteiktās prasības

Lai izpildītu mūsu saistības pret nodokļu iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm vai citādi izpildītu mūsu juridiskās saistības

- Attiecīgos gadījumos, lai ievērotu likumā noteiktās prasības

Lai identificētu, uzsāktu vai atrisinātu tiesiskus prasījumus

- Mūsu likumīgajās interesēs ir apstrādāt jūsu personas datus, lai mēs varētu atbildēt uz jebkādām jūsu vai citu personu sūdzībām vai prasījumiem, kādi varētu rasties. Mēs glabāsim personas datus arī tādos gadījumos, ja būs pamatots iemesls uzskatīt, ka ir iespējama tiesvedība.


Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams apstrādes nolūka īstenošanai, vai tiesību aktos noteiktajā periodā, kurā Uzņēmumam ir pienākums glabāt šādus datus. Dati tiek dzēsti, tiklīdz jūs vairs neesat Uzņēmuma akcionārs. Tomēr, kā minēts iepriekš, noteikti dati tiek glabāti ilgāku laiku, ja tā noteikts tiesību aktos, tostarp uzņēmumu, vērtspapīrus un nodokļus reglamentējošos tiesību aktos.


Kam mēs izpaužam jūsu personas datus?

Jūsu personas dati var tikt izpausti trešajai personai, ja to pieprasa tiesību akti, noteikumi vai attiecīgās iestādes izdots oficiāls lēmums, vai personām, kuras sadarbojas ar mums, lai palīdzētu mums sniegt mūsu pakalpojumus, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības vai pēc jūsu pieprasījuma, ievērojot šādus nosacījumus:

- citiem AVIA SOLUTIONS GROUP PLC dalībniekiem, ja tas nepieciešams mūsu uzņēmējdarbības īstenošanai (piemēram, iekšējiem ziņojumiem un gadījumos, kad šie uzņēmumi mums sniedz pakalpojumus);

- mūsu pakalpojumu sniedzējiem un aģentiem (tostarp viņu apakšuzņēmējiem);

- jūsu konsultantiem (piemēram, juristiem un citiem profesionālajiem konsultantiem), kurus esat pilnvarojis jūs pārstāvēt, vai jebkurai citai personai, kura saskaņā ar jūsu sniegto informāciju ir pilnvarota dot norādījumus jūsu vārdā (piemēram, pamatojoties uz pilnvaru);

- tiesu iestādēm;

- jebkurai trešajai personai pēc jebkura uzņēmuma pārstrukturēšanas, pārdošanas vai iegādes, ja vien šī persona izmanto jūsu

-informāciju tādiem pašiem nolūkiem, kādiem jūs to sākotnēji sniedzāt;

- ikvienai personai, kurai mēs nododam vai deleģējam savas tiesības vai pienākumus atbilstīgi jebkura ar jums noslēgtā līguma nosacījumiem (piemēram, ja mēs mūsu akciju reģistra administrēšanu nododam citam pakalpojumu sniedzējam).


Starptautiska datu pārsūtīšana

Noteiktos gadījumos Uzņēmums var pārsūtīt jūsu personas datus trešajām personām vai grupas uzņēmumiem valstī (tostarp jūsu dzīvesvietas valstī), kas nav datu vākšanas valsts. Pārsūtot jūsu personas datus uz citu valsti, mēs īstenosim pasākumus, lai nodrošinātu, ka šāda datu pārsūtīšana atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem. Piemēram, pārsūtot personas datus no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) uz valsti ārpus tās, mēs ieviesīsim piemērotus vai atbilstošus datu pārsūtīšanas drošības pasākumus un līdzekļus vai īstenosim citus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības līmeni saskaņā ar ES tiesību aktiem.


Jūsu tiesības

Mēs garantējam šādu tiesību īstenošanu un visas saistītās informācijas sniegšanu pēc jūsu pieprasījuma vai, atbildot uz jūsu iesniegtu vaicājumu:

zināt (būt informētam) par jūsu personas datu apstrādi;

saņemt piekļuvi jūsu personas datiem, kurus apstrādā Datu pārzinis;

pieprasīt labot vai papildināt, koriģēt jūsu personas datus, ja tie ir neprecīzi, nepilnīgi;

pieprasīt personas datu iznīcināšanu, ja tie vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tie tika vākti;

pieprasīt personas datu iznīcināšanu, ja tie tiek apstrādāti nelikumīgi vai ja atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei, vai atsakāties sniegt šādu piekrišanu attiecīgā gadījumā;

nepiekrist personas datu apstrādei vai atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu;

pieprasīt, ja tehniski iespējams, izsniegt jūsu personas datus vienkārši lasāmā formātā saskaņā ar jūsu sniegto piekrišanu vai līguma izpildes nolūkā, vai pieprasīt datu pārsūtīšanu citam datu pārzinim.


Ja uzskatāt, ka mūsu īstenotā jūsu personas datu apstrāde neatbilst datu aizsardzības tiesību aktiem, jums ir tiesības iesniegt sūdzību arī uzraudzības iestādē ( https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, jums ir likumīgas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem. Iesniedzot pieprasījumu īstenot kādu no šīm tiesībām, mēs varam lūgt jūs uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Mēs to darām, lai nodrošinātu, ka izpaužam informāciju tikai īstajai personai, nodrošinot datu subjekta tiesību ievērošanu.

Mēs nepieprasīsim maksu par šo pakalpojumu, izņemot gadījumus, kad uzskatīsim, ka jūsu pieprasījums ir nepamatots, atkārtots vai pārmērīgs. Ja tiks piemērota maksa, mēs jūs informēsim pirms jūsu pieprasījuma izpildes.

Mēs cenšamies atbildēt uz visiem derīgiem datu subjektu pieprasījumiem par personas datu apstrādi viena mēneša laikā. Tomēr gadījumos, kad pieprasījums ir sarežģīts vai esat iesniedzis vairākus pieprasījumus, atbilde var aizņemt ilgāku laiku. Lai ļautu mums ātrāk atbildēt, mēs, iespējams, lūgsim jūs sniegt sīkāku informāciju par to, ko vēlaties saņemt vai kas jums raisa bažas.

Mēs ne vienmēr varam izpildīt jūsu prasīto, piemēram, ja izpilde pārkāptu mūsu konfidencialitātes pienākumu attiecībā pret citām personām, ja uz to attiecas darījuma ietvaros noteiktie ierobežojumi, likumā noteiktie ierobežojumi vai ja mums citādi ir likumīgas tiesības atbildēt uz pieprasījumu citā veidā.


Saziņa ar mums

Ja jums rodas jebkādi jautājumi par mūsu privātuma politiku vai vēlaties saņemt papildu informāciju par savām tiesībām, vai vēlaties tās īstenot, nosūtiet e-pastu uz privacy@smartlynx.aero

Datu aizsardzības speciālists: privacy@smartlynx.aero

Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šo privātuma politiku. Mēs iesakām periodiski pārskatīt šo privātuma politiku.[1]SIA Smartlynx Airlines, reģ. nr. 40003056133, juridiskā adrese "Mazrūdas", Mārupes nov., LV-2167, Latvija

[2]Smartlynx Airlines Estonia OŪ, reģ. nr. 12264460,juridiskā adrese Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lennujaama tee 13, 11101, Estonia (Harju apriņķis, Tallina, Lasnamē rajons, Lennujaama tee 13, 11101, Igaunija)

[3]Smartlynx Airlines Malta Limited, reģ. nr. C 90013, juridiskā adrese MK Business Centre, 115A, Floor 2, Valley Road, Birkirkara BKR 9022, Malta