MARŠRUTA KARTE

Noklikšķiniet uz vietas kartē, lai izpētītu mūsu tīklu.
{"color":"#E04A00","from":{"city_id":1,"city":"Riga","country":"Latvija","lat":56.946285,"lng":24.105078},"to":{"city_id":10,"city":"Hurgada","country":"\u0112\u0123ipte","description":"Hurgada atrodas Sarkan\u0101s j\u016bras krast\u0101 \u0112\u0123ipt\u0113. Kora\u013c\u013cu rifi, zilais \u016bdens un neticam\u0101 zem\u016bdens daba vilina nir\u0113jus no visas pasaules. Reiz Hurgada bija neliels zvejnieku ciemats, bet nu t\u0101 ir strauji augo\u0161a pils\u0113ta. Viesn\u012bcas, b\u0101ri, klubi un restor\u0101ni par\u016bp\u0113sies ar\u012b par lielisku naktsdz\u012bvi.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b7b\/0b4\/5d7b7b0b4047b587431659.jpg","lat":27,"lng":33},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Autumn","Spring","Summer","Winter"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":14,"city":"\u0160arm el \u0160eiha","country":"\u0112\u0123ipte","description":"\u0160arm el \u0160eih\u0101 var\u0113siet baud\u012bt mirdzo\u0161o Sarkan\u0101s j\u016bras \u016bdeni, kur\u0101 starp kr\u0101sainiem kora\u013c\u013cu rifiem peld da\u017e\u0101das eksotiskas zivis. \u0160is ir lielisks galam\u0113r\u0137is eko-t\u016bristiem un nir\u0113jiem. Greznas viesn\u012bcas un restor\u0101ni kop\u0101 ar skaist\u0101m smil\u0161ain\u0101m pludmal\u0113m padar\u012bs j\u016bsu br\u012bvdienas \u012bpa\u0161as. Bez laiskas atp\u016btas \u0160arm el \u0160eiha pied\u0101v\u0101 ar\u012b aizraujo\u0161us un neaizmirstamus piedz\u012bvojumus. ","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b7c\/0cc\/5d7b7c0cc4d00166984054.jpg","lat":27,"lng":34},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Autumn","Spring","Summer","Winter"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"","name":"","link":""}}
{"color":"#E04A00","from":{"city_id":1,"city":"Riga","country":"Latvija","lat":56.946285,"lng":24.105078},"to":{"city_id":15,"city":"Tenerife","country":"Sp\u0101nija","description":"Tenerife vilina viesus no visas pasaules ar savu apbr\u012bnojamo dabu. Salas pied\u0101v\u0101jums ir \u013coti daudzveid\u012bgs \u2013 pilnas paketes k\u016brorti, smil\u0161ainas pludmales, fantastiski kalnu ciemati, senas pils\u0113tas un klubi.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b7c\/53c\/5d7b7c53c93ba252720400.jpg","lat":28,"lng":-16},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Autumn","Spring","Summer","Winter"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":15,"city":"Tenerife","country":"Sp\u0101nija","description":"Tenerife vilina viesus no visas pasaules ar savu apbr\u012bnojamo dabu. Salas pied\u0101v\u0101jums ir \u013coti daudzveid\u012bgs \u2013 pilnas paketes k\u016brorti, smil\u0161ainas pludmales, fantastiski kalnu ciemati, senas pils\u0113tas un klubi.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b7c\/53c\/5d7b7c53c93ba252720400.jpg","lat":28,"lng":-16},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Autumn","Spring","Winter"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":4,"city":"Ant\u0101lija","country":"Turcija","description":"Ant\u0101lija ir viena no Turcijas skaistaj\u0101m pils\u0113t\u0101m. T\u0101 atrodas Anatolijas dienvidrietumu krast\u0101, tie\u0161i pie Ant\u0101lijas l\u012b\u010da. T\u0101s vecpils\u0113t\u0101 sl\u0113pjas satrieco\u0161as romie\u0161u mantojuma p\u0113rles. Skaistas pludmales, kalni un pils\u0113ta ar pla\u0161\u0101m izklaides iesp\u0113j\u0101m \u2013 no smalkiem restor\u0101niem l\u012bdz izciliem muzejiem.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b78\/14a\/5d7b7814a2f18595635442.jpg","lat":36.8969,"lng":30.7133},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Autumn","Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":10,"city":"Hurgada","country":"\u0112\u0123ipte","description":"Hurgada atrodas Sarkan\u0101s j\u016bras krast\u0101 \u0112\u0123ipt\u0113. Kora\u013c\u013cu rifi, zilais \u016bdens un neticam\u0101 zem\u016bdens daba vilina nir\u0113jus no visas pasaules. Reiz Hurgada bija neliels zvejnieku ciemats, bet nu t\u0101 ir strauji augo\u0161a pils\u0113ta. Viesn\u012bcas, b\u0101ri, klubi un restor\u0101ni par\u016bp\u0113sies ar\u012b par lielisku naktsdz\u012bvi.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b7b\/0b4\/5d7b7b0b4047b587431659.jpg","lat":27,"lng":33},"labelPos":"top","duration":{"hot":[""],"cold":["Autumn","Winter"]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#E04A00","from":{"city_id":1,"city":"Riga","country":"Latvija","lat":56.946285,"lng":24.105078},"to":{"city_id":4,"city":"Ant\u0101lija","country":"Turcija","description":"Ant\u0101lija ir viena no Turcijas skaistaj\u0101m pils\u0113t\u0101m. T\u0101 atrodas Anatolijas dienvidrietumu krast\u0101, tie\u0161i pie Ant\u0101lijas l\u012b\u010da. T\u0101s vecpils\u0113t\u0101 sl\u0113pjas satrieco\u0161as romie\u0161u mantojuma p\u0113rles. Skaistas pludmales, kalni un pils\u0113ta ar pla\u0161\u0101m izklaides iesp\u0113j\u0101m \u2013 no smalkiem restor\u0101niem l\u012bdz izciliem muzejiem.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b78\/14a\/5d7b7814a2f18595635442.jpg","lat":36.8969,"lng":30.7133},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#E04A00","from":{"city_id":1,"city":"Riga","country":"Latvija","lat":56.946285,"lng":24.105078},"to":{"city_id":7,"city":"Burgasa","country":"Bulg\u0101rijas","description":"Viena no Bulg\u0101rijas liel\u0101kaj\u0101m pils\u0113t\u0101m ir Burgasa. T\u0101 ir lab\u0101k paz\u012bstama k\u0101 pieturas punkts ce\u013c\u0101 uz Meln\u0101s j\u016bras k\u016brortiem, ta\u010du ar\u012b pa\u0161\u0101 pils\u0113t\u0101 ir daudzveid\u012bgas viesn\u012bcas un restor\u0101ni, k\u0101 ar\u012b interesanti muzeji.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b78\/e64\/5d7b78e648679240706199.jpg","lat":42.510578,"lng":27.461014},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#E04A00","from":{"city_id":1,"city":"Riga","country":"Latvija","lat":56.946285,"lng":24.105078},"to":{"city_id":18,"city":"Varna","country":"Bulg\u0101rija","description":"Varna ir liel\u0101k\u0101 pils\u0113ta Bulg\u0101rij\u0101, kas atrodas Meln\u0101s j\u016bras krast\u0101. Smil\u0161ainas pludmales un term\u0101lie miner\u0101l\u016bdens avoti \u013caus izbaud\u012bt relaks\u0113jo\u0161as br\u012bvdienas. Pils\u0113t\u0101 ir da\u017e\u0101das izklaides iesp\u0113jas \u2013 no sportisk\u0101m aktivit\u0101t\u0113m l\u012bdz b\u0101riem, piekrastes restor\u0101niem un klubiem.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b7c\/e7a\/5d7b7ce7a402b684176203.jpg","lat":43.204666,"lng":27.910543},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#E04A00","from":{"city_id":1,"city":"Riga","country":"Latvija","lat":56.946285,"lng":24.105078},"to":{"city_id":17,"city":"Tivata","country":"Melnkalne","description":"Tivata ir apburo\u0161a pils\u0113ta Melnkaln\u0113. T\u0101 pied\u0101v\u0101 daudz br\u012bni\u0161\u0137\u012bgu atp\u016btas iesp\u0113ju, piem\u0113ram, p\u0101rg\u0101jienus vai rite\u0146brauk\u0161anu kalnos, snorkel\u0113\u0161anu vai laisko\u0161anos uz grezn\u0101m jaht\u0101m. Restor\u0101ni, veikali, skaistas m\u0101jas un fantastiska pludmale ir da\u013ca no modern\u0101s un elegant\u0101s pils\u0113tas, kur\u0101 jau\u0161amas ar\u012b v\u0113sturiskas v\u0113smas.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b7c\/b80\/5d7b7cb80b939023593299.jpg","lat":42,"lng":18},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#E04A00","from":{"city_id":1,"city":"Riga","country":"Latvija","lat":56.946285,"lng":24.105078},"to":{"city_id":5,"city":"Korfu","country":"Grie\u0137ija","description":"Korfu jeb Kerk\u012bra ir otra liel\u0101k\u0101 no Jonijas sal\u0101m. T\u0101 ir Grie\u0137ijas sala, kuru apskalo kobaltzili \u016bde\u0146i. Bizantie\u0161u bazn\u012bcas, grie\u0137u temp\u013ci un romie\u0161u ciemats \u2013 tas viss j\u016bs sagaida uz vienas salas. Turkl\u0101t salu apvij br\u012bnumainas le\u0123endas, kuras var\u0113siet iepaz\u012bt tuv\u0101k. ","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/613\/9b6\/ce0\/6139b6ce0ea31940974351.jpg","lat":39.6243,"lng":19.9217},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#E04A00","from":{"city_id":1,"city":"Riga","country":"Latvija","lat":56.946285,"lng":24.105078},"to":{"city_id":11,"city":"Enfida","country":"Tunisija","description":"Enfida atrodas Tunisijas zieme\u013caustrumos \u0100frik\u0101. \u0160eit visu gadu valda labi laikapst\u0101k\u013ci. Enfida atrodas starp div\u0101m visbie\u017e\u0101k apmekl\u0113taj\u0101m Tunisijas pils\u0113t\u0101m \u2013 S\u016bsi un Hamm\u0101m\u0101tu. Tunisij\u0101, kur v\u0113rojams musulma\u0146u, ar\u0101bu un eiropie\u0161u kult\u016bras sajaukums, ir gan saulainas pludmales, gan daudz apskates vietu.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d5\/fd7\/0e9\/5d5fd70e90607937819139.jpg","lat":36,"lng":10},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#E04A00","from":{"city_id":1,"city":"Riga","country":"Latvija","lat":56.946285,"lng":24.105078},"to":{"city_id":8,"city":"D\u017eerba","country":"Tunisija","description":"D\u017eerba ir liela sala Tunisijas dienvidos pie G\u0101bisas l\u012b\u010da. Salai ir rakstur\u012bgs bag\u0101t\u012bgs mantojums, smil\u0161ainas pludmales un daudz akt\u012bv\u0101s un laisk\u0101s atp\u016btas iesp\u0113ju. Pils\u0113t\u0101 ir daudz viet\u0113jo amatniec\u012bbas veikalu, tirgu un \u0101ra kafejn\u012bcu. ","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b79\/2cd\/5d7b792cd4ec2437521851.jpg","lat":33,"lng":10},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#E04A00","from":{"city_id":1,"city":"Riga","country":"Latvija","lat":56.946285,"lng":24.105078},"to":{"city_id":21,"city":"Fun\u0161ala","country":"Portug\u0101le","description":"Fun\u0161ala ir Madeiras arhipel\u0101ga galvaspils\u0113ta. \u0160eit j\u016bs atrad\u012bsiet br\u012bvdabas tirgu, smalkus restor\u0101nus, ielu kafejn\u012bcas, interesantus muzejus un daudz ko citu. \u0160\u012b pils\u0113ta ar satrieco\u0161o ainavu ir ide\u0101li piem\u0113rota laisk\u0101m br\u012bvdien\u0101m.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b7d\/a54\/5d7b7da544122817867627.jpg","lat":32,"lng":-16},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":4,"city":"Ant\u0101lija","country":"Turcija","description":"Ant\u0101lija ir viena no Turcijas skaistaj\u0101m pils\u0113t\u0101m. T\u0101 atrodas Anatolijas dienvidrietumu krast\u0101, tie\u0161i pie Ant\u0101lijas l\u012b\u010da. T\u0101s vecpils\u0113t\u0101 sl\u0113pjas satrieco\u0161as romie\u0161u mantojuma p\u0113rles. Skaistas pludmales, kalni un pils\u0113ta ar pla\u0161\u0101m izklaides iesp\u0113j\u0101m \u2013 no smalkiem restor\u0101niem l\u012bdz izciliem muzejiem.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b78\/14a\/5d7b7814a2f18595635442.jpg","lat":36.8969,"lng":30.7133},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":5,"city":"Korfu","country":"Grie\u0137ija","description":"Korfu jeb Kerk\u012bra ir otra liel\u0101k\u0101 no Jonijas sal\u0101m. T\u0101 ir Grie\u0137ijas sala, kuru apskalo kobaltzili \u016bde\u0146i. Bizantie\u0161u bazn\u012bcas, grie\u0137u temp\u013ci un romie\u0161u ciemats \u2013 tas viss j\u016bs sagaida uz vienas salas. Turkl\u0101t salu apvij br\u012bnumainas le\u0123endas, kuras var\u0113siet iepaz\u012bt tuv\u0101k. ","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/613\/9b6\/ce0\/6139b6ce0ea31940974351.jpg","lat":39.6243,"lng":19.9217},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":7,"city":"Burgasa","country":"Bulg\u0101rijas","description":"Viena no Bulg\u0101rijas liel\u0101kaj\u0101m pils\u0113t\u0101m ir Burgasa. T\u0101 ir lab\u0101k paz\u012bstama k\u0101 pieturas punkts ce\u013c\u0101 uz Meln\u0101s j\u016bras k\u016brortiem, ta\u010du ar\u012b pa\u0161\u0101 pils\u0113t\u0101 ir daudzveid\u012bgas viesn\u012bcas un restor\u0101ni, k\u0101 ar\u012b interesanti muzeji.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b78\/e64\/5d7b78e648679240706199.jpg","lat":42.510578,"lng":27.461014},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":8,"city":"D\u017eerba","country":"Tunisija","description":"D\u017eerba ir liela sala Tunisijas dienvidos pie G\u0101bisas l\u012b\u010da. Salai ir rakstur\u012bgs bag\u0101t\u012bgs mantojums, smil\u0161ainas pludmales un daudz akt\u012bv\u0101s un laisk\u0101s atp\u016btas iesp\u0113ju. Pils\u0113t\u0101 ir daudz viet\u0113jo amatniec\u012bbas veikalu, tirgu un \u0101ra kafejn\u012bcu. ","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b79\/2cd\/5d7b792cd4ec2437521851.jpg","lat":33,"lng":10},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":9,"city":"Iraklija","country":"Kr\u0113ta","description":"Iraklija, saukta ar\u012b par H\u0113rakliju, ir Kr\u0113tas galvaspils\u0113ta. Iraklijas Arheolo\u0123iskais muzejs un Knosas pils ir \u012bsteni senatnes pieminek\u013ci. Pils\u0113tas centrs ir saglab\u0101jies no viduslaikiem. Iraklija pied\u0101v\u0101 muzejus, kafejn\u012bcas, labu iepirk\u0161anos, j\u016bru un daudzpus\u012bgu v\u0113sturi vienuviet.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b79\/5c5\/5d7b795c5091e495370278.jpg","lat":35.341846,"lng":25.148254},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":11,"city":"Enfida","country":"Tunisija","description":"Enfida atrodas Tunisijas zieme\u013caustrumos \u0100frik\u0101. \u0160eit visu gadu valda labi laikapst\u0101k\u013ci. Enfida atrodas starp div\u0101m visbie\u017e\u0101k apmekl\u0113taj\u0101m Tunisijas pils\u0113t\u0101m \u2013 S\u016bsi un Hamm\u0101m\u0101tu. Tunisij\u0101, kur v\u0113rojams musulma\u0146u, ar\u0101bu un eiropie\u0161u kult\u016bras sajaukums, ir gan saulainas pludmales, gan daudz apskates vietu.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d5\/fd7\/0e9\/5d5fd70e90607937819139.jpg","lat":36,"lng":10},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":13,"city":"Rodas","country":"Grie\u0137ija","description":"Rodas sala \u2013 liel\u0101k\u0101 no Dodekanesas sal\u0101m \u2013 ir viens no iecien\u012bt\u0101kajiem galam\u0113r\u0137iem br\u012bvdien\u0101m pludmal\u0113. Smil\u0161ainas pludmales, bag\u0101t\u012bga v\u0113sture, mazi ciemati un k\u016brorti, krist\u0101ldzidrs \u016bdens, restor\u0101ni un krodzi\u0146i, kuros nobaud\u012bt viet\u0113j\u0101s delikateses. Vecpils\u0113ta iek\u013cauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakst\u0101.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b7b\/c03\/5d7b7bc0327bc669819250.jpg","lat":36,"lng":28},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":17,"city":"Tivata","country":"Melnkalne","description":"Tivata ir apburo\u0161a pils\u0113ta Melnkaln\u0113. T\u0101 pied\u0101v\u0101 daudz br\u012bni\u0161\u0137\u012bgu atp\u016btas iesp\u0113ju, piem\u0113ram, p\u0101rg\u0101jienus vai rite\u0146brauk\u0161anu kalnos, snorkel\u0113\u0161anu vai laisko\u0161anos uz grezn\u0101m jaht\u0101m. Restor\u0101ni, veikali, skaistas m\u0101jas un fantastiska pludmale ir da\u013ca no modern\u0101s un elegant\u0101s pils\u0113tas, kur\u0101 jau\u0161amas ar\u012b v\u0113sturiskas v\u0113smas.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b7c\/b80\/5d7b7cb80b939023593299.jpg","lat":42,"lng":18},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":18,"city":"Varna","country":"Bulg\u0101rija","description":"Varna ir liel\u0101k\u0101 pils\u0113ta Bulg\u0101rij\u0101, kas atrodas Meln\u0101s j\u016bras krast\u0101. Smil\u0161ainas pludmales un term\u0101lie miner\u0101l\u016bdens avoti \u013caus izbaud\u012bt relaks\u0113jo\u0161as br\u012bvdienas. Pils\u0113t\u0101 ir da\u017e\u0101das izklaides iesp\u0113jas \u2013 no sportisk\u0101m aktivit\u0101t\u0113m l\u012bdz b\u0101riem, piekrastes restor\u0101niem un klubiem.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b7c\/e7a\/5d7b7ce7a402b684176203.jpg","lat":43.204666,"lng":27.910543},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":43,"city":"Batumi","country":"Gruzija","description":"Batumi ir subtropu k\u016brorts Meln\u0101s j\u016bras krast\u0101, Gruzij\u0101. Skaisti augo\u0161\u0101 pils\u0113ta ir kr\u0101\u0161\u0146a, dinamiska un dz\u012bv\u012bga, \u0161armu un ori\u0123inalit\u0101ti pils\u0113tai dod t\u0101s Belle \u00c9poque arhitekt\u016bra.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b81\/df5\/5d7b81df55be6552359095.jpg","lat":41,"lng":41},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":34,"city":"Faro","country":"Portug\u0101le","description":"Faro ir pils\u0113ta Portug\u0101les re\u0123ion\u0101 Algarve. \u0160eit ir skaisti arhitekt\u016bras pieminek\u013ci, kurus ir v\u0113rts izp\u0113t\u012bt - muzeji, bazn\u012bcas, viduslaiku m\u016bri un br\u012bni\u0161\u0137\u012bg\u0101 vecpils\u0113ta. Pludmales un klintis rada iespaid\u012bgus skatus.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/5d7\/b80\/08a\/5d7b8008abe8c128384438.jpg","lat":37.019356,"lng":-7.93044},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}
{"color":"#1C125F","from":{"city_id":2,"city":"Tallin","country":"Igaunija","lat":59.436962,"lng":24.753574},"to":{"city_id":44,"city":"Kefalonia","country":"","description":"Kefalonia is the largest and one of the most popular of the Ionian Islands. Known for its mountainous landscape, natural beauties, beautiful beaches, it is able to satisfy every kind of tourist, from the most active, to those who dream of a relaxing stay.","image":"https:\/\/www.smartlynx.aero\/storage\/app\/uploads\/public\/60d\/1e6\/83e\/60d1e683e0db0006009250.jpg","lat":38.265303,"lng":20.548981},"labelPos":"top","duration":{"hot":["Spring","Summer"],"cold":[""]},"agencies":[{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","agency_name":"","agency_link":""},{"agency_logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/TEZ_TOUR_logo_horizontal_cmyk.png","agency_name":"","agency_link":""}],"agency":{"logo":"\/passengers-section\/agency-logos\/novatours.png","name":"","link":""}}

Online check-in atbalsts

+371 67115114 / Darba dienās 9:00-17:00
customerservice@smartlynx.aero
Mazrudas, Mārupe, LV-2167, Latvia

Sazinieties ar mums

Palīdziet mums uzlabot jūsu ceļošanas pieredzi. Lūdzu, atstājiet atsauksmi.
ATSAUKSMES

Pretenzijas

Ja Jūsu reiss aizkavējās, tika atcelts vai jums tika mainīts lidojuma maršruts, lūdzu, aizpildiet zemāk norādīto formu.
Pretenzijas