Boeing B737-8 9H-ARI

Sērijas Nr.: MSN 42826
Ražošanas gads: 2017
Lidojumderīguma sertifikāts Nr.: 1453
Reģistrācijas apliecība Nr.: 1453
Trokšņa sertifikāts: MT.N.1453
Radio licence Nr.: MCA-RCL/23-0047

ACMI ilgtermiņa Partneri