Ratastooli vajavad reisijad

Enne lendu

SmartLynx Airlines lendudel on võimalik reisida ratastooliga reisijal.  Ratastoolile ei rakendu lisapagasitasu (ratastooli transportimine on liikumispuudega reisijale tasuta). Lennu sujuvaks kulgemiseks palume teavitada reisija erivajadustest lennufirmat juba lendu broneerides.

Liikumispuudega reisijal tuleb lennufirmat juba lendu broneerides teavitada kõikidest vajaminevatest abivahenditest, mida reisija lennul vajab. Siis saab lennufirma kontrollida, kas õhusõiduki trümmis on piisavalt ruumi. SmartLynx transpordib ka erivajadusega reisija vajaminevad abivahendid. Informatsioon erivajadusega reisija vajadustest edastatakse läbi broneerimissüsteemi lennuettevõtjale ja lennujaama töötajatele.

SmartLynx palub liikumispuudega reisijal informeerida lennufirmat abi vajamisest mitte hiljem kui 48 tundi enne lennu väljumist.

Lennujaamas

Lennule registreerimisel (check-in) palume kontrollida, kas kogu lennufirmale laekunud informatsioon on korrektne. Enne lendu saab süsteemi lisada puuduolevad vajadused ning valeinfot parandada. Pagas ja ratastool peavad olema pagasi siltidega varustatud.

Lennujaama personal transpordib vajadusel reisija check-inist lennukini.

Reisija peaks jääma ratastooli nii kauaks kui võimalik, eelistatavalt kuni lennuki ukseni, kust ta abistatakse või tõstetakse tõstmistooli ning toimetatakse lennukisse. Reisija ratastool paigutatakse pagasiruumi.  Erinevates lennujaamades võivad olla erinevad nõuded, eelkõige elektrilistele ratastoolidele. Turvalisuse huvides ja liftide ning treppide asukoha tõttu lennujaamas tuleks ratastool toimetada pagasisaali varem. Sellistel juhtudel toimetatakse reisija check-inist lennukini lennujaama ratastooliga ning reisija enda ratastool viiakse pagasisaali. 

Erivajadustega reisijad viiakse lennukisse teistest reisijatest varem, et personal saaks paremini erivajadusega reisijat abistada ning täpsustada, millist abi reisijal võib veel lennu ajal vaja minna. Seega on soovitatav olla väravas kohal aegsasti, hiljemalt pardakaartil märgitud pardalemineku ajaks.

Pardateenindus

Lennureisi ajal vajalikud ravimid peaksid olema pakitud käsipagasisse. Kui erivajadusega reisijal on vaja abi ravimite võtmisel, söömisel, tualeti kasutamisel, püsti tõusmisel või suhtlemisel tavapärasest erineval viisil, siis peab reisijal olema kaasas tugiisik. Nendel juhtudel ei saa lennufirma personal pakkuda abi lennu ajal, välja arvatud aidata tõstmisel lennujaamas.  Meeskonnal ei ole võimalik lennu ajal hoiustada reisijate ravimeid.

Lennufirma teeb alati kõik, et korraldada erivajadusega reisija istekoht vastavalt tema soovidele. Liikumispuudega reisijad ei tohi istuda varuväljapääsu juures, samuti ei saa nad takistada teiste reisijate liikumist oma kohalt. Liikumispuudega reisijad pannakse võimalusel istuma istekohale, mille käsituge saab tõsta, vahekäigu kõrvale, et reisija tõstmine oleks lihtsam ratastooli või tõstmistooli. Kui lennuk on täis, siis liikumispuudega reisijad peaksid istuma akna all, et nad ei takistaks teiste reisijate liikumist oma kohalt.

Pärast lendu

Lennujaam, kus reisija lennule läks, saadab sõnumi saabuvasse lennujaama, et personal teaks lennule vastu tulla ning reisijat abistada. Mugavamaks ja lihtsamaks liikumispuudega reisijate assisteermiseks viiakse erivajadusega reisijad lennukist välja viimasena.  Lennujaama personal aitab reisija saabuvate lendude saali ning annab reisija üle isikule, kes aitab reisija järgmisele lennule, taksole või bussile.

Rühmareisid

Kui mitu liikumispuudega reisijat reisib ühel lennul, siis eelinfo edastamine lennufirmale on veelgi tähtsam. Oluline on tagada piisavalt personali ressursse reisijate abistamiseks erinevatel reisi etappidel ning lennufirma peab tagama, et lennuki pagasiruumis oleks piisavalt ruumi ratastoolide transpordiks. 

Kõikide reisijate turvalisuse huvides tohib lennuki pardal reisida samal lennul ainult teatud arv erivajadustega reisijaid. Vajadusel saab erivajadustega reisijate arvu tõsta, kuid sel juhul tuleb kindlasti täpsustada ka tugiisikute arv, millist abi erivajadusega reisijad vajavad ning kas lennuk mahutab vajaliku arvu ratastoole.