Lemmikloomad

Lemmikloomad

SmartLynx lennufirma lubab lemmikloomadena lennuki salongi väikeseid koeri, kasse ja küülikuid. Närilised ja roomajad ei ole lennuki salongi lubatud. Lemmikloomad kaaluga üle 10 kilogrammi tuleb transportida erladi veosena ning neid ei aksepteerita pagasina.

Kui kavatsete lemmiklooma lennule kaasa võtta, siis peate sellest alati teavitama reisi broneerimise ajal, kindlustamaks et lemmikloomade vedamise piirang poleks ületatud.  Reisija ning lemmiklooma broneering tuleb teha samal ajal, kas SmartLynx lennufirma teeninduses või reisibüroo kaudu. Broneeringu ajal tuleb edastada ka info lemmiklooma transportimiseks mõeldud puuri või koti mõõtmed ja kaal, ning ka kogukaal koos lemmikloomaga.

SmartLynx lennufirma ei võta lemmiklooma transportimise eest eraldi tasu.

Lemmikloomapass

Alates 1. oktoobrist 2004 peavad kõik koerad, kassid ja tuhkrud, kes reisivad omanikuga samal lennul EL-i piires, olema tuvastatavad mikrokiibi või selgesti loetava markeeringuga. Lisaks peab omanik esitama lemmikloomapassi. Passis peaks olema marutaudivastase vaktsiini sertifikaat ning lisa informatsioon lemmiklooma tervisliku seisundi kohta.

Lemmiklooma ettevalmistamine transpordiks

Lemmikloom peaks olema harjunud transpordiks mõeldud puuriga juba enne lennureisi algust. Transpordipuuri tasub panna kodust kaasa võetud tekk, millel on loomale tuttavad lõhnad. Soovitatavalt toitke lemmiklooma kergelt.

Lemmikloomad on enamasti head reisijad ning ei vaja meditsiinilisi rahusteid Lemmiklooma transportimiseks lennuki salongis on alati tarvis eriluba lennufirma poolt. Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon (IATA) on sätestanud konkreetsed tingimused (eluslooma määrused), mille kohaselt loomade lennutransport on heaks kiidetud, ning nendest regulatsioonidest peab kinni pidama ka SmartLynx lennufirma. Enamasti iga lemmikloomapood ja lemmikloomakasvatus müüb puure, mis on vastavuses IATA tingimustega loomade transpordiks. Looma transpordiks mõeldud konteineri mõõtmete nõuded.

Lemmikloomad lennuki salongis

Väikesed lemmikloomad nagu koerad, kassid, merisead, hamstrid ja küülikud on lubatud lennuki salongi. Lemmiklooma ning tema puuri kogukaal ei tohi olla suurem kui 10 kilogrammi, ning puuri maksimaalsed mõõtmed on samad mis käsipagasi puhul (56*45*25 cm), tagamaks, et puur mahub igas meie lennukis istme alla.

Lennufirmal on õigus transpordist keelduda, kui transportimiseks mõeldud puur või kott on mõõtmetelt liiga suur. Samuti on lennufirmal õigus transpordist keelduda, kui transporditav loom on liiga suur transportimiseks ette nähtud puuri või koti jaoks.

Ühe reisija kohta on lubatud üks transpordikott või -puur kuna see peab mahtuma õhkutõusuks ja maandumiseks reisija ees asetseva istme alla. Loom peab paiknema kotis või puuris kogu lennureisi vältel. Pehmet kotti on lihtsam asetada istme alla kui kõvast materjalist karpi. Kott peab olema spetsiaalselt valmistatud kasside ja koerte transpordiks ega tohi põhjast lekkida. Spetsiaalselt loomade transpordiks mõeldud kotid on saadaval hästivarustatud lemmikloomapoodides.