Pagasi turvatingimused, vastutus rikutud pagasi eest.

Järgmised asjad tasub pakkida äraantavasse pagasisse või jätta koju. Nimetatud asjad ei ole lubatud lennuki pardale

 • Tulirelvad: kõik lendkehasid tulistavad seadmed (sururõhu-ja CO2-püssid), sealhulgas stardipüstol ning mängupüssid, tulirelvade mulaažid ja jäljendatud tulirelvad, mida on võimalik ekslikult pidada päris relvadeks. Samuti õhupüssid, vintpüssid, vedrupüssid ja –püstolid.
 • Noad ja lõikevahendid: käärid, žiletiterad, saablid, mõõgad, terava servaga esemed, jahinoad, suveniirnoad, terava servaga võitlusspordi vahendid, tööriistad.
 • Nürid instrumendid – esemed millega lüües on võimalik tekitada tõsine vigastus. Sealhulgas kurikad ja nuiad, taskulambid (pikemad kui 30cm), pesapallikurikad, golfi-ja hokikepid.
 • Seadmed ja ained, mida on võimalik kasutada inimese vigastamiseks või liikumisvõimetuks muutmiseks. Sealhulgas elektrišokivahendid, tegutsemisvõimetuks muutvad kemikaalid, gaasid ja pihustusained.
 • Teised terava serva või otsaga esemed, näiteks uisud, jääkirved, -kirkad ja –noad, kudumisvardad, käerauad, kalastusvahendid, mängupüssid ja –granaadid, või nende mulaažid.
 • Kõik esemed, mis jäljendavad tõsiseid vigastusi tekitavaid relvi, näiteks pommi- või relvakujulised objektid või muudmoodi ohtlikuna tunduvad esemed.
 • Keelatud on kaasa võtta pudeleid ja anumaid, millel on markeering mürkide, toksilise aine või kergestisüttivate sisaldavuse kohta.

 Soovitame alljärgnev koju jätta ja vajadusel soetada sihtkohas: 

 • Vedelikud, rõhuallolevad, tuleohtlikud või mürgised gaasid, sh. butaani anumad kaasaskantavatele pliitidele, hapniku ning õhuballoonid sukeldujatele, atsetüleen, vedel lämmastik, ammonium, kloor.
 • Tuleohtlikud vedelikud ja kuivained - värvid, vedeldajad, bensiin, diesel, tselluloid, fosfor, kaltsiumkarbiid, naatrium.
 • Plahvatusohtlikud ained, laskemoon, ilutulestik, raketid.
 • Sööbivad ained  - aku hape, väävelhape, naatriumhüdroksiid, elavhõbe.
 • Oksüdeerivad ained -valgendi, keemilise hapniku generaatorid, ammooniumnitraatväetised, kaltsium kloraat.
 • Mürgid ja nakkusohtlikud ained - arseen, nikotiin, pestitsiidid, bakterid, viirused.
 • Radioaktiivsed materjalid - tööstus-ja meditsiinilistel eesmärkidel kasutatavad kiirgusallikad.
 • Teised ohtlikud ained - asbest, kuiv jää, tugevad magnetid, kütuse põletamise mootorid, keskkondlikud mürgid.

Mõningaid ohtlikeks hinnatud materjale ja ained on võimalik transportida. Näiteks tuletikud või tulemasin on lubatud lennuki pardale inimese taskus.

Käsipagas

SmartLynxi lendudele on lubatud käsipagas, mille mõõdud pole suuremad kui 56*45*25cm. Lubatud pagasi kaal sõltub lennu pikkusest. Palume lubatud käsipagasi kaalu kindlasti enne lendu kontrollida siit Minu Lend.

Turvalisuse huvides pole lubatud käsipagasisse järgmiseid esemeid: noad, käärid, spiraalne korgiavaja, nõelad, tangid, golfikepid, uisud ja teised teravad esemed.

Äraantav pagas

Äraantava pagasi kaal sõltub lennu pikkusest. Palun kontrollige Teie reisile lubatud äraantava pagasi kaalu siin - “Minu Lend”. Äraantava pagasi ühikute kogus pole piiratud, kuid see ei tohi ületada lubatud maksimumi. Näiteks üks pagas kahe koosreisiva inimese jaoks. Eranditeks on ainult eripagas nagu spordivarustus, muusika nstrumendid, lemmikloomad ja ratastoolid, mille koht tuleb eelnevalt broneerida.

Kuni 2-aastastele lastele  kokkupandav käru on lubatud.

Pagasi käsitsemine ning vastutus kahjustuste eest

Pagasi käsitsemisel on peamine eesmärk kaitsta pagasi sisu kahjustuste eest. Pagasi töötlemine lennujaamas hõlmab endas kiiret füüsilist käsitlemist, mis tekitab pagasile tavapärast kulumist. SmartLynx lennufirma ei vastuta äraantavale pagasile tekitatud väikeste kahjustuste eest, mis ei muuda pagasit kasutuskõlbmatuks. Lennufirma vastutus lennule registreeritud pagasi kahjustustele on rahvusvaheliselt limiteeritud regulatsiooniga (EC) No 889/2002 Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 13. Mai 2002 muudetud Nõukogu Regulatsiooniga (EC) No 2027/97, mis käsitleb lennufirma vastutust õnnetusjuhtumite korral. Lisatasu eest on reisijal võimalus taotleda lennufirma suuremat vastutust, tehes spetsiaalse avalduse hiljemalt lennule registreerimise ajal. .

 Lennufirma ei vastuta järgmiste esemete ja kahjustuste eest:

 • Pagasist väljaulatuvad esemed, näiteks rattad, pagasi jalad ning käepidemed.
 • Välised lukud, tõmblukud, rihmadvõi turvarihmad
 • Õrnad esemed (muusika- ja spordivahendid) või kergesti riknevat laadi esemed.
 • Lapsekäru/-vanker, turvatool, käru.
 • Disainerkotid
 • Väärtuslikke esemeid sisaldav pagas
 • Pagas, mis on aksepteeritud peale lennule registreerimise sulgemist
 • Tootja defektid

Reisija vastutab selle eest, et kõik esemed oleks kindlustatud täisväärtustele.

Smartlynx lennufirma soovitab reisijatel kindlustada kogu oma pagas.